Pedagoška obzorja d.o.o. 
 Belokranjska cesta 52 
 8000 Novo mesto 
 Id. št. za DDV: SI46332715
  Novo mesto – srednjeveški Breg

Predstavitev revije Vsebine izdanih letnikov od letnika 9 naprej Indeks objavljenih člankov po avtorjih Navodila za sodelavce Naročanje revije

2019, letnik 34 2018, letnik 33 2017, letnik 32 2016, letnik 31 Starejši letniki 2011-2015 Starejši letniki 2006-2010 Starejši letniki 2001-2005 Starejši letniki 1995-2000 Pošljite nam elektronsko sporočilo  


Barbara Brec, dr. Majda Schmidt, dr. Franc Smole:
ODKRIVANJE GOVORNO-JEZIKOVNIH MOTENJ PRI PETLETNIKIH


Dr. Andrej Kovačič, Barbara Mavri, dr. Mateja Rek:
PREDŠOLSKI OTROCI IN VPLIV MEDIJEV


Karmen Ulaga, dr. Marija Javornik Krečič:
MNENJA UČITELJEV O IZBIRI IN RABI UČBENIKOV ZA POUK SLOVENŠČINE


Urška Smole, dr. Branka Čagran, dr. Vlasta Hus:
PREŽIVLJANJE PROSTEGA ČASA ČETRTOŠOLCEV


Dr. Snježana Dubovicki, dr. Anđelka Peko:
OBREMENITEV UČENCEV S ŠOLSKIM DELOM Z VIDIKA UČENCEV IN STARŠEV


Dr. Irena Klasnić, dr. Marina Đuranović, dr. Zdenko Braičić:
OCENA SODELOVANJA UČENCEV IN PODPORE UČITELJEV - PERSPEKTIVA UČENCEV


Dr. Blerim Saqipi, dr. Janez Vogrinc:
RAZVIJANJE RAZISKOVALNE KOMPETENCE V IZOBRAŽEVANJU PRIHODNJIH UČITELJEV


Dr. Vesna Buljubašić Kuzmanović, mag. Senka Gazibara:
EVALVACIJA AKTIVNEGA UČENJA V VISOKOŠOLSKEM POUČEVANJU


Dr. Domen Kušar, Mateja Volgemut:
POMEN IN SPREMLJANJE PROSTORSKE PREDSTAVE ŠTUDENTOV ARHITEKTURE


Dr. Andreja Sinjur:
DRŽAVLJANSKA VZGOJA V VELIKI BRITANIJI


Get Acrobat Reader
  Vsebina številke 2 letnika 31 v PDF obliki
Vsebina
  Celotna vsebina številke 2 letnika 31 v PDF obliki
Celotna vsebina številke 2, letnika 31, 2016

Spletne strani postavlja in vzdržuje: Boštjan Blažič, oktober 2016