Pedagoška obzorja d.o.o. 
 Belokranjska cesta 52 
 8000 Novo mesto 
 Id. št. za DDV: SI46332715
  Novo mesto – srednjeveški Breg

Predstavitev revije Vsebine izdanih letnikov od letnika 9 naprej Indeks objavljenih člankov po avtorjih Navodila za sodelavce Naročanje revije

2020, letnik 35 2019, letnik 34 2018, letnik 33 2017, letnik 33 2016, letnik 31 Starejši letniki 2011-2015 Starejši letniki 2006-2010 Starejši letniki 2001-2005 Starejši letniki 1995-2000 Pošljite nam elektronsko sporočilo  


2020, letnik 35, številka 1

VSEBINA

Maruša Loboda, Nika Bedek, Urška Žerak, dr. Mojca Juriševič, dr. Janez Vogrinc:
STALIŠČA ŠTUDENTOV PEDAGOŠKIH SMERI DO NADARJENIH IN NJIHOVEGA IZOBRAŽEVANJA

Dr. Tatjana Devjak, dr. Vesna Podgornik, dr. Sanja Berčnik, dr. Janez Vogrinc:
POMEN POZITIVNE KLIME ZA IZVAJANJE SAMOEVALVACIJE V VRTCU

Dr. Bojana Perić Prkosovački, mag. Milica Popović Stijačić, dr. Nina Brkić Jovanović:
VPLIV UČNIH DELAVNIC NA POUK IN UČENJE

Dr. Dubravka Kuščević, dr. Marija Brajčić, Nikolina Tomašević:
MEDKULTURNOST PRI POUKU - UČENČEVE PREFERENCE LIKOVNIH DEL

Dr. Jernej Kovač, Ljiljana Radovanović, dr. Marija Javornik Krečič:
VKLJUČEVANJE ŠOLSKIH SVETOVALNIH DELAVCEV V RAZLIČNE OBLIKE SUPERVIZIJE

Dr. Mija Marija Klemenčič Rozman, dr. Olga Poljšak Škraban:
KONTEKSTUALNO OBČUTLJIVI PROCESI PARTNERSTVA MED ŠOLO IN DRUŽINO

Dr. Sonja Pečjak, dr. Tina Pirc:
FAZANIRANJE DIJAKOV NOVINCEV Z VIDIKA SPOLA FAZANERJEV

Dr. Milena Kramar Zupan, dr. Karmen Erjavec:
KOMPETENCE IN POTREBE PO IZOBRAŽEVANJU DIREKTORJEV SLOVENSKIH BOLNIŠNIC

Dr. Olexandra Dubaseniuk, dr. Alexander Voznyuk, dr. Oksana Samoilenko:
KAKOVOST IZOBRAŽEVANJA - UKRAJINSKE IZKUŠNJE

Get Acrobat Reader
  Vsebina številke 1 letnika 35 v PDF obliki
Vsebina in povzetki

Spletne strani postavlja in vzdržuje: Boštjan Blažič, marec 2020