Pedagoška obzorja d.o.o. 
 Belokranjska cesta 52 
 8000 Novo mesto 
 Id. št. za DDV: SI46332715
  Novo mesto – srednjeveški Breg

Predstavitev revije Vsebine izdanih letnikov od letnika 9 naprej Indeks objavljenih člankov po avtorjih Navodila za sodelavce Naročanje revije

Pošljite nam elektronsko sporočilo  

31.05.2017
Izšla je prva številka letnika 32 revije Didactica Slovenica Pedagoška obzorja.
Vsebina številke 1/32

31.01.2017
Izšla je zadnja (dvojna) številka 3-4 letnika 31 revije Didactica Slovenica Pedagoška obzorja.
Vsebina številke 3-4/31

10.10.2016
Izšla je druga številka letnika 31 revije Didactica Slovenica Pedagoška obzorja.
Vsebina številke 2/31

31.05.2016
Izšla je prva številka letnika 31 revije Didactica Slovenica Pedagoška obzorja.
Vsebina številke 1/31

11.01.2016
Z letom 2016 ukinjamo brezplačno pošiljanje revije avtorjem objavljenih člankov. Letna naročnina za avtorje člankov znaša 25,00 EUR, ki se obračuna enkrat letno.

31.12.2015
Izšla je zadnja (dvojna) številka letnika 30 revije Didactica Slovenica Pedagoška obzorja.
Vsebina številke 3-4/30

19.10.2015
Izšla je druga številka letnika 30 revije Didactica Slovenica Pedagoška obzorja.
Vsebina številke 2/30

31.05.2015
Izšla je prva številka letnika 30 revije Didactica Slovenica Pedagoška obzorja.
Vsebina številke 1/30

Spletne strani postavlja in vzdržuje: Boštjan Blažič, maj 2017