Pedagoška obzorja d.o.o. 
 Belokranjska cesta 52 
 8000 Novo mesto 
 Id. št. za DDV: SI46332715
  Novo mesto – srednjeveški Breg

Predstavitev revije Vsebine izdanih letnikov od letnika 9 naprej Indeks objavljenih člankov po avtorjih Navodila za sodelavce Naročanje revije

Pošljite nam elektronsko sporočilo  


© Copyright 2019, Pedagoška obzorja d.o.o.

Revija Didactica Slovenica - Pedagoška obzorja izhaja v tiskani (papirnati) obliki.

Nova naročila kakor tudi odpovedi revije fizičnih in pravnih oseb sprejemamo v skladu z običajnim naročniškim redom za periodični tisk izključno v pisni obliki na naslov uredništva:

Uredništvo revije Didactica Slovenica - Pedagoška obzorja
Belokranjska cesta 52 (P.P. 124)
SI-8000 Novo mesto
Slovenija


Vse pravice pridržane Brez pisnega dovoljenja uredništva je vsako kopiranje ali povzemanje objavljenih vsebin, njihovo distribuiranje oziroma posredovanje ali javno objavljanje na kakršnem koli mediju je prepovedano.

Naročniško razmeje s pravnimi in fizičnimi osebami se v vsakem novem koledarskem letu avtomatično podaljšuje do preklica oziroma do prejema ustrezne pisne odpovedi z podpisom odgovorne osebe ter žigom naročnika na naslov uredništva. Odpovedi, prejete po elektronski pošti, nimajo pravne veljave. Vse spremembe glede naročanja revije s strani naših naročnikov, ki jih uredništvo prejme v pisni obliki v tekočem letu, upoštevamo v prihodnjem koledarskem letu.

Letnik izdajanja znanstvene revije za didaktiko in metodike Didactica Slovenica - Pedagoška obzorja je vezan na koledarsko leto in obsega štiri številke, od katerih je ena dvojna. Prva številka izide v maju, druga številka v septembru, zadnja številka pa v decembru tekočega leta.

Prejetega gradiva ne vračamo. Za vse informacije glede postopkov objave, opravljenih recenzij, same vsebne je odgovoren glavni in odgovorni urednik akad. prof. dr. Marjan Blažič. Glavni in odgovorni urednik, ki se z didaktiko in metodiko ukvarja že več kot pet desetletij, svoje delo opravlja strokovno, neodvisno, samostojno, prostovoljno ter po najvišjih znanstvenih standardih.

Letna naročnina na revijo Didactica Slovenica - Pedagoška obzorja za koledarsko leto 2019 znaša za pravne osebe 64,00 EUR, za avtorje člankov 30,00 EUR, za učitelje in vzgojitelje 36,00 EUR, za študente in upokojence pa 24,00 EUR. Naročnina za tekoči letnik revije se plačuje v enkratnem znesku praviloma v drugi polovici leta. Stroški pošiljanja so zajeti v letni naročnini in jih posebej ne zaračunavamo.

Naročnik revije je dolžan obvestiti uredništvo o vseh spremembah, ki bi lahko vplivale na korektnost dostave in posledično tudi poravnavo obveznosti naročnikov (sprememba naziva ustanove, sprememba naslova, sprememba identifikacijske oziroma davčne številke, sprememba pravne oblike ustanove in podobno). Naročnik nas je prav tako dolžan obvestiti ob morebitnem motenem prejemanju revije. Le na ta način so lahko naročniška razmerja ažurna in korektna.

Če izdajate sorodno didaktično revijo ali pa izdajate drugo znanstveno oziroma strokovno didaktično gradivo vas vabimo, da si gradivo izmenjujemo. Prav tako smo odprti za vse dobre predloge, ideje in uporabne informacije.

Za vsa dodatna pojasnila in informacije glede naročanja in/ali plačila revije Didactica Slovenica - Pedagoška obzorja se lahko obrnete na uredništvo oziroma na naš elektronski naslov info@pedagoska-obzorja.si.

     
Spletne strani postavlja in vzdržuje: Boštjan Blažič, oktober 2019