Pedagoška obzorja d.o.o. 
 Belokranjska cesta 52 
 8000 Novo mesto 
 Id. št. za DDV: SI46332715
  Novo mesto – srednjeveški Breg

Predstavitev revije Vsebine izdanih letnikov od letnika 9 naprej Indeks objavljenih člankov po avtorjih Navodila za sodelavce Naročanje revije

2019, letnik 34 2018, letnik 33 2017, letnik 32 2016, letnik 31 Starejši letniki 2011-2015 Starejši letniki 2006-2010 Starejši letniki 2001-2005 Starejši letniki 1995-2000 Pošljite nam elektronsko sporočilo  


Dr. Sanja Berčnik, dr. Tatjana Devjak:
ZGODOVINSKI DISKURZ SODELOVANJA MED ŠOLO IN STARŠI V SLOVENIJI


Dr. Jelena Petrović:
DEWEYEVA TEORIJA KURIKULA - PRESEGANJE OMEJITEV TRADICIONALNEGA KURIKULA


Dr. Tina Štemberger, dr. Majda Cencič:
NEKATERI DEJAVNIKI SPODBUJANJA USTVARJALNOSTI V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU


Dr. Marija Ropič:
ZMOŽNOST ZAZNAVANJA ZAČETNIH IN KONČNIH GLASOV V NEZLOŽNIH IN VEČZLOŽNIH BESEDAH


Dr. Andreja Retelj:
VPLIV RAZLIČNIH PRISTOPOV NA RAZVOJ TUJEJEZIČNE LEKSIKALNE ZMOŽNOSTI


Dr. Tomaž Zupančič, dr. Branka Čagran:
MNENJA UČITELJEV O KRITERIJIH ZA VREDNOTENJE PRI POUKU UMETNOSTI


Dr. Nataša Dolenc Orbanić, Nastja Cotič, Petra Furlan:
MOBILNO UČENJE NA PRIMERU SPOZNAVANJA BIODIVERZITETE


Dr. Andreja Kozmus:
STRATEGIJE UČITELJEV PRI SOOČENJU Z NEPRIMERNIM VEDENJEM UČENCEV


Dr. Bisera Jevtić, dr. Jelena Petrović:
EMOCIONALNA VZGOJA KOT TEMELJ PREVENTIVE VRSTNIŠKEGA NASILJA


Dr. Marija Klopčič, mag. Helena Virić Gasparić, dr. Karmen Erjavec:
KOMUNIKACIJA PROFESORJEV NA KMETIJSKIH FAKULTETAH


Irina Ilinichna Nikolaeva:
METODE USTVARJANJA DUHOVNE IN MORALNE KULTURE ŠTUDENTOV


Get Acrobat Reader
  Vsebina številke 1 letnika 31 v PDF obliki
Vsebina
  Celotna vsebina številke 1 letnika 31 v PDF obliki
Celotna vsebina številke 1, letnika 31, 2016

Spletne strani postavlja in vzdržuje: Boštjan Blažič, julij 2016