Pedagoška obzorja d.o.o. 
 Belokranjska cesta 52 
 8000 Novo mesto 
 Id. št. za DDV: SI46332715
  Novo mesto – srednjeveški Breg

Predstavitev revije Vsebine izdanih letnikov od letnika 9 naprej Indeks objavljenih člankov po avtorjih Navodila za sodelavce Naročanje revije

2020, letnik 35 2019, letnik 34 2018, letnik 33 2017, letnik 32 2016, letnik 31 Starejši letniki 2011-2015 Starejši letniki 2006-2010 Starejši letniki 2001-2005 Starejši letniki 1995-2000 Pošljite nam elektronsko sporočilo  


2016, letnik 31, številka 3-4

VSEBINA

Dr. Igor Nikolić, dr. Marjan Blažič, dr. Slobodan Kodela:
TEMELJNE GLASBENE SPOSOBNOSTI UČENCEV KOT DEJAVNIK PREPOZNAVANJA GLASBENEGA TALENTA

Dr. Milena Letić, dr. Jovana Milutinović, dr. Radovan Grandić:
OSEBNOSTNE LASTNOSTI IN DOMENSKO SPECIFIČNA KAKOVOST NADARJENOSTI

Dr. Nikola Mijanović:
INDIVIDUALIZIRAN POUK V FUNKCIJI RAZVOJA NADARJENIH UČENCEV

Tjaša Pucko, dr. Sonja Pečjak:
PRIMERJAVA UČINKOVITOSTI E-BRANJA IN BRANJA S PAPIRJA PRI UČENCIH V SREDNJI ŠOLI

Dr. Zlatka Cugmas, Simona Dietner:
NAVEZANOST REJENCEV NA REJNIKE

Dr. Katja Depolli Steiner:
ODNOS MED DELOVNIMI STRESORJI IN IZGORELOSTJO OSNOVNOŠOLSKIH UČITELJEV

Dr. Jerneja Herzog:
HOSPITACIJSKI MENTOR - NOV SUBJEKT V ORGANIZACIJI PEDAGOŠKE PRAKSE

Katarina Tibaut, dr. Milena Ivanuš Grmek:
SAMOOCENA OBREMENJENOSTI ŠTUDENTOV S ŠTUDIJEM

Dr. Zoran Momčilović:
KORELACIJA MED INTERESOM ZA ŠPORT IN REKREACIJO TER OSTALIMI INTERESI PRIHODNJIH UČITELJEV

Dr. Siniša Opić, dr. Marina Đuranović, dr. Irena Klasnić:
MLADOSTNIKI IN SPLET - STAROSTNE RAZLIKE PRI TVEGANEM VEDENJU

Get Acrobat Reader
  Vsebina številke 3-4 letnika 31 v PDF obliki
Vsebina in povzetki
  Celotna vsebina številke 3-4 letnika 31 v PDF obliki
Celotna vsebina številke 3-4, letnika 31, 2016

Spletne strani postavlja in vzdržuje: Boštjan Blažič, marec 2020