Pedagoška obzorja d.o.o. 
 Belokranjska cesta 52 
 8000 Novo mesto 
 Id. št. za DDV: SI46332715
  Novo mesto – srednjeveški Breg

Predstavitev revije Vsebine izdanih letnikov od letnika 9 naprej Indeks objavljenih člankov po avtorjih Navodila za sodelavce Naročanje revije

2019, letnik 34 2018, letnik 33 2017, letnik 33 2016, letnik 31 Starejši letniki 2011-2015 Starejši letniki 2006-2010 Starejši letniki 2001-2005 Starejši letniki 1995-2000 Pošljite nam elektronsko sporočilo  


Dr. Tina Štemberger:
RAZISKOVANJE O OTROCIH/Z OTROKI: VPRAŠANJE PARTICIPATIVNEGA RAZISKOVANJA Z OTROKI


Mag. Mihaela Cvek, dr. Mateja Pšunder:
MOŽNOSTI IN PASTI UPORABE MOBILNEGA TELEFONA: VIDIK UČITELJEV IN UČENCEV


Mag. Monika Hruškar Franić:
MNENJE STARŠEV O ORGANIZACIJI INTERESNIH DEJAVNOSTI


Dr. Radovan Grandić, Maja Bosanac:
PREDSTAVITEV IN ANALIZA MODELA DRUŽBENO KORISTNEGA UČENJA


Ana Bogdan Zupančič, dr. Mitja Krajnčan:
ODNOSNA KOMPETENCA STROKOVNIH DELAVCEV V OSNOVNI ŠOLI


Dr. Petra Dolenc, Špela Virag:
STRES, SOOČANJE S STRESOM IN POKLICNO ZADOVOLJSTVO PEDAGOŠKIH DELAVCEV


Dr. Renata Jukić, dr. Tihana Škojo:
OCENA PRIPRAVLJENOSTI ŠTUDENTOV NA IZZIVE UČITELJSKEGA POKLICA


Dr. Vesna Buljubašić-Kuzmanović, dr. Sanja Španja:
INDEKS INKLUZIVNOSTI SOCIALNE KULTURE ŠOLE


Get Acrobat Reader
  Vsebina številke 1 letnika 34 v PDF obliki
Vsebina

Spletne strani postavlja in vzdržuje: Boštjan Blažič, maj 2019