Pedagoška obzorja d.o.o. 
 Belokranjska cesta 52 
 8000 Novo mesto 
 Id. št. za DDV: SI46332715
  Novo mesto – srednjeveški Breg

Predstavitev revije Vsebine izdanih letnikov od letnika 9 naprej Indeks objavljenih člankov po avtorjih Navodila za sodelavce Naročanje revije

2019, letnik 34 2018, letnik 33 2017, letnik 33 2016, letnik 31 Starejši letniki 2011-2015 Starejši letniki 2006-2010 Starejši letniki 2001-2005 Starejši letniki 1995-2000 Pošljite nam elektronsko sporočilo  


Dr. Martina Mejak, dr. Vida Udovič Medved:
VLOGA VZGOJITELJA PRI RAZVIJANJU OTROKOVE SPORAZUMEVALNE ZMOŽNOSTI


Dr. Maja Hmelak, Ksenija Breg:
VKLJUČEVANJE GOZDNE PEDAGOGIKE V VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO DELO JAVNIH VRTCEV


Jasmina Oblak, dr. Miran Lavrič:
PERCEPCIJE PREDMETA DOMOVINSKA IN DRŽAVLJANSKA KULTURA TER ETIKA


Dr. Janja Batič:
HOSPITIRANJE ŠTUDENTOV RAZREDNEGA POUKA PRI URAH LIKOVNE UMETNOSTI


Dr. Maja Matrić, dr. Matjaž Duh:
UČITELJEVA PERCEPCIJA NADARJENIH IN TALENTIRANIH UČENCEV TER UČENCEV Z VEDENJSKIMI MOTNJAMI


Dr. Melita Puklek Levpušček, Klara Šurla:
SOCIALNA ANKSIOZNOST, MOTEČI DEJAVNIKI IN VSILJIVE MISLI DIJAKOV PRI USTNEM OCENJEVANJU


Dr. Nazmi Xhomara, dr. Lazar Stošić, dr. Łukasz Tomczyk:
SKUPINSKO DELO IN VPLIV ZNANJA, PRIDOBLJENEGA V PRAKSI, NA DOSEŽKE ŠTUDENTOV


Dr. Jana Majerčíková, mag. Barbora Petrů Puhrová:
UČNE ASPIRACIJE UČENCEV IN ZAZNAN VPLIV NJIHOVIH STARŠE


Get Acrobat Reader
  Vsebina številke 2 letnika 34 v PDF obliki
Vsebina

Spletne strani postavlja in vzdržuje: Boštjan Blažič, september 2019