Pedagoška obzorja d.o.o. 
 Belokranjska cesta 52 
 8000 Novo mesto 
 Id. št. za DDV: SI46332715
  Novo mesto – srednjeveški Breg

Predstavitev revije Vsebine izdanih letnikov od letnika 9 naprej Indeks objavljenih člankov po avtorjih Navodila za sodelavce Naročanje revije

2020, letnik 35 2019, letnik 34 2018, letnik 33 2017, letnik 33 2016, letnik 31 Starejši letniki 2011-2015 Starejši letniki 2006-2010 Starejši letniki 2001-2005 Starejši letniki 1995-2000 Pošljite nam elektronsko sporočilo  


2019, letnik 34, številka 3-4

VSEBINA

Dr. Vedrana Sember, dr. Marjeta Kovač, dr. Gregor Starc, dr. Gregor Jurak:
POVEZANOST GIBALNE DEJAVNOSTI IN UČNEGA USPEHA SLOVENSKIH OTROK

Dr. Sanela Mešinović:
UČENJE Z ODKRIVANJEM PRI POUKU GEOMETRIJE V OSNOVNI ŠOLI

Dr. Erna Žgur, Anja Vidmar, dr. Janez Jerman:
MATEMATIČNE PREDSTAVE UČENCEV Z INTELEKTUALNIMI IN GIBALNIMI PRIMANJKLJAJI

Dr. Renata Jukić, Ana Mirosavljević:
KAKOVOSTNO POUČEVANJE NA PODROČJU NARAVOSLOVJA

Maruša Mavrič:
DIDAKTIČNA NAČELA POUČEVANJA GLASBE V PEDAGOGIKI MONTESSORI

Dr. Aleksandra Šindić, dr. Tamara Pribišev Beleslin, mag. Darko Ratković:
VKLJUČEVANJE UMETNIŠKIH IZRAZNIH SREDSTEV V UČNO OKOLJE PREDŠOLSKIH OTROK

Tanja Kosmač Zalašček:
VLOGA UMETNOSTNIH DEJAVNOSTI V OTROŠKIH ODDELKIH SLOVENSKIH BOLNIŠNIC

Ana Bukovec Krenn:
POMEN PROSTE IGRE V PREDŠOLSKEM OBDOBJU ZA SPODBUJANJE EMOCIONALNEGA RAZVOJA OTROK

Dr. Janez Krek, Lana Klopčič:
AVTORITETA UČITELJA IN VZGOJNA VLOGA RAZREDNEGA UČITELJA V KONTEKSTU PERMISIVNOSTI

Dr. Nikola Mijanović, dr. Katarina Todorović, mag. Milena Krtolica:
KAKO ZAZNAVAJO UČITELJEVE LASTNOSTI UČENCI, NJIHOVI STARŠI IN UČITELJI

Dr. Alenka Divjak:
SLOVENSKI PEDAGOŠKI TISK: JEZIKOVNE RAZMERE V PRIMORSKEM ŠOLSTVU 1861-1914

Dr. Milica Andevski, mag. Tatjana Maletaški, dr. Branislav Banić:
ODGOVORNOST ZA PRIHODNOST - TRAJNOSTNI RAZVOJ Z VIDIKA ŠTUDENTOV

Get Acrobat Reader
  Vsebina številke 3-4 letnika 34 v PDF obliki
Vsebina in povzetki

Spletne strani postavlja in vzdržuje: Boštjan Blažič, marec 2020