Pedagoška obzorja d.o.o. 
 Belokranjska cesta 52 
 8000 Novo mesto 
 Id. št. za DDV: SI46332715
  Novo mesto – srednjeveški Breg

Predstavitev revije Vsebine izdanih letnikov od letnika 9 naprej Indeks objavljenih člankov po avtorjih Navodila za sodelavce Naročanje revije

Pošljite nam elektronsko sporočilo  

30.06.2017
Na spletne strani smo dodali celotne vsebine številk naše revije od letnikov 21 do 27, torej od leta 2006 pa do 2012.
Vsebine številk letnikov 2006-2012

31.05.2017
Izšla je prva številka letnika 32 revije Didactica Slovenica Pedagoška obzorja.
Vsebina številke 1/32

31.03.2017
Na spletne strani smo dodali celotne vsebine številk naše revije od letnikov 10 do 20, torej od leta 1995 pa do 2005.
Vsebine številk letnikov 2001-2006

31.01.2017
Izšla je zadnja (dvojna) številka 3-4 letnika 31 revije Didactica Slovenica Pedagoška obzorja.
Vsebina številke 3-4/31

10.10.2016
Izšla je druga številka letnika 31 revije Didactica Slovenica Pedagoška obzorja.
Vsebina številke 2/31

31.05.2016
Izšla je prva številka letnika 31 revije Didactica Slovenica Pedagoška obzorja.
Vsebina številke 1/31

11.01.2016
Z letom 2016 ukinjamo brezplačno pošiljanje revije avtorjem objavljenih člankov. Letna naročnina za avtorje člankov znaša 25,00 EUR, ki se obračuna enkrat letno.

Spletne strani postavlja in vzdržuje: Boštjan Blažič, maj 2017