Pedagoška obzorja d.o.o. 
 Belokranjska cesta 52 
 8000 Novo mesto 
 Id. št. za DDV: SI46332715
  Novo mesto – srednjeveški Breg

Predstavitev revije Vsebine izdanih letnikov od letnika 9 naprej Indeks objavljenih člankov po avtorjih Navodila za sodelavce Naročanje revije

Pošljite nam elektronsko sporočilo

 


IZDAJATELJI / Publishers
Pedagoška obzorja Novo mesto
Univerza v Novem mestu

UREDNIŠKI ODBOR / Editorial Board
Dr. José Manuel Bautista Vallejo, Huelva, Španija
Dr. Marija Javornik, Maribor, Slovenija
Dr. Gabriela Kelemen, Arad, Romunija
Dr. Ljupčo Kevereski, Bitola, Makedonija
Dr. Nikola Mijanović, Nikšić, Črna gora
Dr. Jasmina Starc, Novo mesto, Slovenija
Dr. Lazar Stošić, Beograd, Srbija
Dr. Boško Vlahović, Beograd, Srbija
Dr. Janez Vogrinc, Ljubljana, Slovenija

GLAVNI IN ODGOVORNI UREDNIK / Editor-at-large
Akad. Prof. Dr. Marjan Blažič

NASLOV UREDNIŠTVA IN UPRAVE / Editorial Office and Administration
Uredništvo revije Didactica Slovenica - Pedagoška obzorja
Belokranjska cesta 52, p.p. 124
SI-8000 Novo mesto
Slovenija, EU

TEHNIČNI UREDNIK / Technical Editor
Boštjan Blažič

SPLETNA STRAN / Website
http://www.pedagoska-obzorja.si/revija

ELEKTRONSKI NASLOV / E-mail
info@pedagoska-obzorja.si / chief.editor@didactica-slovenica.si

INDEKSIRANOST REVIJE / Journal is indexed and abstracted in
Elsevier Bibliographic Databases (SCOPUS)
International Bibliography of Periodical Literature/Internationale Bibliographie geistes- und sozial­wissenshaft­lischer Zeitschiftenliteratur (IBZ)
Internationale Bibliographie der Rezensionen geistes- und sozialwissenshaftlischer Literatur (IBR)
Co-operative Online Bibliographic System and Services (COBISS)

Izdajanje revije sofinancira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.

     
Spletne strani postavlja in vzdržuje: Boštjan Blažič, julij 2023