Pedagoška obzorja d.o.o. 
 Belokranjska cesta 52 
 8000 Novo mesto 
 Id. št. za DDV: SI46332715
  Novo mesto – srednjeveški Breg

Predstavitev revije Vsebine izdanih letnikov od letnika 9 naprej Indeks objavljenih člankov po avtorjih Navodila za sodelavce Naročanje revije

2023, letnik 38 2022, letnik 37 2021, letnik 36 2020, letnik 35 2019, letnik 34 2018, letnik 33 2017, letnik 32 2016, letnik 31 2015, letnik 30 2014, letnik 29 2013, letnik 28 2012, letnik 27 2011, letnik 26 2010, letnik 25 2009, letnik 24 2008, letnik 23 2007, letnik 22 2006, letnik 21 2005, letnik 20 2004, letnik 19 2003, letnik 18 2002, letnik 17 2001, letnik 16 Starejši letniki Pošljite nam elektronsko sporočilo  


Marija Smolko:
VPLIV NOVIH UČNIH NAČRTOV NA PREVERJANJE IN OCENJEVANJE ZNANJA V PRVEM RAZREDU DEVETLETNE OSNOVNE ŠOLE


Marjeta Zabukovec:
MEDSEBOJNI VPLIVI METOD POUČEVANJA IN OBLIKE PREVERJANJA ZNANJA PRI PREDMETU SPOZNAVANJE DRUŽBE


Ivana Mori:
MEDLETNA SPOROČILA PRI OPISNEM OCENJEVANJU


Marija Grginič:
KONČNI ZAPISI POD DROBNOGLEDOM: ANALIZA OPISNIH OCEN Z VIDIKA BLOOMOVE TAKSONOMIJE


Tadeja Pirc:
ANALIZA PISNIH PREIZKUSOV ZNANJA NA STOPNJI RP Z VIDIKA TAKSONOMSKIH STOPENJ


Mateja Meško:
INDIVIDUALIZACIJA PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA


Natalija Ružič:
AVTENTIČNE OBLIKE DELA TER PREVERJANJA IN OCENJEVANJA


Natalija Aber:
UPORABA PORTFOLIA NA RAZREDNI STOPNJI OŠ


Nataša Platiše:
SAMOOCENJEVANJE


Andreja Burger Muhič:
NEVERBALNA KOMUNIKACIJA UČITELJA V PROCESU PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA


Mateja Miklavčič:
ANALIZA PRAVILNIKA O PREVERJANJU IN OCENJEVANJU ZNANJA TER NAPREDOVANJU UČENCEV V OSNOVNI ŠOLI


Get Acrobat Reader
  Vsebina številke 3 letnika 16 v PDF obliki
Vsebina

Spletne strani postavlja in vzdržuje: Boštjan Blažič, maj 2009