Pedagoška obzorja d.o.o. 
 Belokranjska cesta 52 
 8000 Novo mesto 
 Id. št. za DDV: SI46332715
  Novo mesto – srednjeveški Breg

Predstavitev revije Vsebine izdanih letnikov od letnika 9 naprej Indeks objavljenih člankov po avtorjih Navodila za sodelavce Naročanje revije

2023, letnik 38 2022, letnik 37 2021, letnik 36 2020, letnik 35 2019, letnik 34 2018, letnik 33 2017, letnik 32 2016, letnik 31 2015, letnik 30 2014, letnik 29 2013, letnik 28 2012, letnik 27 2011, letnik 26 2010, letnik 25 2009, letnik 24 2008, letnik 23 2007, letnik 22 2006, letnik 21 2005, letnik 20 2004, letnik 19 2003, letnik 18 2002, letnik 17 2001, letnik 16 Starejši letniki Pošljite nam elektronsko sporočilo  


Mag. Mladen Tancer:
PROFESOR DOKTOR FRANCE STRMČNIK - UTEMELJITELJ SODOBNE SLOVENSKE DIDAKTIKE (OB NJEGOVI 75-LETNICI)


Dr. Bogomir Novak:
DEJAVNIKI RAZVOJA AVTONOMIJE SLOVENSKE ŠOLE


Dr. Barica Marentič Požarnik, dr. Majda Cencič:
KONSTRUKTIVIZEM V IZOBRAŽEVANJU


Dr. Marjan Blažič:
MULTIMEDIJI IN SPODBUJANJE SODELOVANJA


Marija Javornik:
POLOŽAJ UČENCA V UČNEM PROCESU


Janja Batič:
RAZVIJANJE MOTIVACIJE ZA LIKOVNO-USTVARJALNO DELO


Dr. Slavko Cvetek:
POUČEVANJE TUJIH JEZIKOV IN IZOBRAŽEVANJE TUJEJEZIKOVNIH UČITELJEV TER NJIHOV VPLIV NA PROGRAME ZA IZOBRAŽEVANJE


Dr. Maria Wedenigg:
PROJEKTNO DELO IN TIMSKI UČITELJ NA KOROŠKEM


Dr. Samo Fošnarič:
ELEMENTI POUČEVANJA PROMETNE VZGOJE V 9-LETNI OSNOVNI ŠOLI


Dr. Tatjana Ferjan:
USTVARJALNOST UČENCEV PRI RAZISKOVALNEM UČENJU


Aleksandra Ristič:
RAZŠIRITEV MATEMATIČNEGA PROBLEMA


Dragica Breščak:
SLUŠNO RAZUMEVANJE PRI MATURI IZ ANGLEŠČINE


Get Acrobat Reader
  Vsebina številke 2 letnika 18 v PDF obliki
Vsebina

Spletne strani postavlja in vzdržuje: Boštjan Blažič, maj 2009