Pedagoška obzorja d.o.o. 
 Belokranjska cesta 52 
 8000 Novo mesto 
 Id. št. za DDV: SI46332715
  Novo mesto – srednjeveški Breg

Predstavitev revije Vsebine izdanih letnikov od letnika 9 naprej Indeks objavljenih člankov po avtorjih Navodila za sodelavce Naročanje revije

2023, letnik 38 2022, letnik 37 2021, letnik 36 2020, letnik 35 2019, letnik 34 2018, letnik 33 2017, letnik 32 2016, letnik 31 2015, letnik 30 2014, letnik 29 2013, letnik 28 2012, letnik 27 2011, letnik 26 2010, letnik 25 2009, letnik 24 2008, letnik 23 2007, letnik 22 2006, letnik 21 2005, letnik 20 2004, letnik 19 2003, letnik 18 2002, letnik 17 2001, letnik 16 Starejši letniki Pošljite nam elektronsko sporočilo  


Dr. Jan Makarovič:
REALIZACIJA TALENTA: OD ČLOVEŠKEGA DO SOCIALNEGA KAPITALA


Dr. Jana Bezenšek:
VPLIV REVŠČINE IN SOCIALNE IZKLJUČENOSTI NA IZOBRAŽEVANJE NADARJENIH


Mateja Meško:
DRUŽINA - KREATOR NADARJENEGA OTROKA


Dr. Jana Kalin:
ŠOLSKA PRENOVA


Dr. Stojan Cenić, dr. Djuro Dedić:
IDENTIFIKACIJA IN PEDAGOŠKA OBRAVNAVA NADARJENIH


Dr. Branko Jovanović:
VLOGA UČITELJA PRI SPODBUJANJU USTVARJALNOSTI


Dr. Marjan Blažič:
INTEGRACIJA NOVIH MEDIJEV SPREMINJA PROCESE UČENJA IN POUČEVANJA


Dr. Milena Valenčič Zuljan:
UČENČEVA VPRAŠANJA PRI POUKU


Dr. Tatjana Devjak:
ALI JE LAHKO PREDMET DRŽAVLJANSKA VZGOJA IN ETIKA V OSNOVNI ŠOLI IZZIV ZA UČENCE


Dr. Matjaž Duh, Janja Batič:
PROBLEMATIKA IDENTIFIKACIJE LIKOVNIH TALENTOV OB VSTOPU V OSNOVNO ŠOLO


Dr. Amand Papotnik, Drago Slukan, Janez Virtič:
KONSTRUKTIVIZEM IN PROJEKTNA NALOGA PRI TEHNIKI IN TEHNOLOGIJI


Dr. Marija Švajncer:
NADARJENOST ZA FILOZOFIJO


Irena Može:
POJMOVANJE UČNE NEUSPEŠNOSTI NADARJENIH UČENCEV


Dr. Anita Klapan, Edita Stilin, Alison Ružić:
IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH IN USTVARJALNOST


Dr. Breda Kroflič:
ŠTUDIJ PRIMERA KOT METODA PREUČEVANJA VPRAŠANJ NADARJENOSTI IN USPOSABLJANJA ZA DELO Z NADARJENIMI


Karolira Strehar:
VODITELJSKE SPOSOBNOSTI PREDSEDNIKOV ŠOLSKIH OTROŠKIH PARLAMENTOV


Get Acrobat Reader
  Vsebina številke 3-4 letnika 18 v PDF obliki
Vsebina

Spletne strani postavlja in vzdržuje: Boštjan Blažič, maj 2009