Pedagoška obzorja d.o.o. 
 Belokranjska cesta 52 
 8000 Novo mesto 
 Id. št. za DDV: SI46332715
  Novo mesto – srednjeveški Breg

Predstavitev revije Vsebine izdanih letnikov od letnika 9 naprej Indeks objavljenih člankov po avtorjih Navodila za sodelavce Naročanje revije

2023, letnik 38 2022, letnik 37 2021, letnik 36 2020, letnik 35 2019, letnik 34 2018, letnik 33 2017, letnik 32 2016, letnik 31 2015, letnik 30 2014, letnik 29 2013, letnik 28 2012, letnik 27 2011, letnik 26 2010, letnik 25 2009, letnik 24 2008, letnik 23 2007, letnik 22 2006, letnik 21 2005, letnik 20 2004, letnik 19 2003, letnik 18 2002, letnik 17 2001, letnik 16 Starejši letniki Pošljite nam elektronsko sporočilo  


Dr. Marjan Blažič, Barbara Hvastija:
USTVARJALNO PREŽIVLJANJE ČASA V ODDELKIH PODALJŠANEGA BIVANJA


Mag. Marija Javornik Krečič:
PRIPRAVA DIJAKOV NA OBRAVNAVO NOVE UČNE SNOVI IN VLOGA UČITELJA PRI TEM


Dr. Tatjana Devjak, dr. Janez Krek:
PRISOTNOST IN VREDNOTENJE RAZLIČNOSTI V NEKATERIH UČNIH NAČRTIH IN UČBENIKIH SLOVENSKE DEVETLETNE OSNOVNE ŠOLE


Dr. Metod Černetič, mag. Polona Peček, mag. Tatjana Šček Prebil:
ŠOLSKA KULTURA IN VREDNOTE


Dr. Majda Pšunder, Maja Vezovišek:
MEDOSEBNI ODNOSI MED UČITELJI IN UČENCI


Mag. Jasmina Starc:
VODENJE V IZOBRAŽEVANJU


Dr. Ivan Gerlič:
INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA V OSNOVNIH IN SREDNJIH ŠOLAH SLOVENIJE


Dr. Nikola Mijanović:
SAVREMENA OBRAZOVNA TEHNOLOGIJA KAO PRETPOSTAVKA USPJEŠNOG ORGANIZOVANJA DIFERENCIRANE NASTAVE


Dr. Matjaž Duh:
MEDIJI PRI SODOBNI LIKOVNI VZGOJI


Dr. Jana Kalin:
VLOGA MEDIJEV PRI SODOBNEM POUKU IN PRESOJANJE NJIHOVE UČINKOVITOSTI


Janja Klander:
UČNI MEDIJI IN PROBLEM NAZORNOSTI


Damijan Štefanc:
SLABOSTI UVAJANJA INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE V ŠOLSKI PROSTOR


Mag. Roman Vidmar:
DIDAKTIČNI MEDIJI V ŠOLSKEM UČNEM PROCESU


Helena Čreslovnik:
SPECIFIČNE UČNE TEŽAVE DIJAKOV


Mag. Miroslav Gomboc:
ZNAČILNOSTI POJAVLJANJA RAZLIČNIH MODELOV VZGOJE V DRUŽINAH


Get Acrobat Reader
  Vsebina številke 3-4 letnika 19 v PDF obliki
Vsebina

Spletne strani postavlja in vzdržuje: Boštjan Blažič, maj 2009