Pedagoška obzorja d.o.o. 
 Belokranjska cesta 52 
 8000 Novo mesto 
 Id. št. za DDV: SI46332715
  Novo mesto – srednjeveški Breg

Predstavitev revije Vsebine izdanih letnikov od letnika 9 naprej Indeks objavljenih člankov po avtorjih Navodila za sodelavce Naročanje revije

2023, letnik 38 2022, letnik 37 2021, letnik 36 2020, letnik 35 2019, letnik 34 2018, letnik 33 2017, letnik 32 2016, letnik 31 2015, letnik 30 2014, letnik 29 2013, letnik 28 2012, letnik 27 2011, letnik 26 2010, letnik 25 2009, letnik 24 2008, letnik 23 2007, letnik 22 2006, letnik 21 2005, letnik 20 2004, letnik 19 2003, letnik 18 2002, letnik 17 2001, letnik 16 Starejši letniki Pošljite nam elektronsko sporočilo  


Dr. Alenka Lipovec:
PREVERJANJE REŠITEV MATEMATIČNEGA PROBLEMA PRI POUKU MATEMATIKE V PRVI TRIADI


Dr. Samo Fošnarič, Magda Osvald:
TEŽAVE UČENCEV PRI RAZUMEVANJU NARAVOSLOVJA NA PREHODU IZ PRVE V DRUGO TRIADO OSNOVNE ŠOLE


Dr. Ana Vovk Korže:
UČINKI UVAJANJA PEDAGOŠKIH VIDIKOV SPOZNAVANJA PRSTI V GEOGRAFIJI


Mag. Snežana Mirkov, mag. Vera Spasenović, dr. Biljana Trebješanin:
STRUKTURA IN DEJAVNIKI UČNIH CILJEV


Dr. Milena Ivanuš Grmek, mag. Marija Javornik Krečič:
MNENJA ŠTUDENTOV O USTREZNI IZBIRI ŠTUDIJA


Dr. Vladimir Rosić, dr. Marko Mušanović:
IZOBRAŽEVALNA TEHNOLOGIJA IN SOCIALIZACIJA UČENCEV


Dr. Andreja Istenič Starčič:
SODELOVALNO UČENJE PRI UPORABI RAČUNALNIKA NA PREDMETNI STOPNJI OSNOVNE ŠOLE


Tatjana Drovenik Čalič:
NOVI UČNI MEDIJI IN MODELI USTVARJALNEGA SODELOVALNEGA UČENJA


Olga Dečman Dobrnjič, dr. Metod Černetič:
INTELEKTUALNI KAPITAL - NOVI MODELI V EVROPI


Dr. Mira Cencič:
RAZVIJANJE POJMOV V UČNEM PROCESU


Dr. Majda Pšunder, dr. Mateja Pšunder:
ALI SLABO DRŽO PRVOŠOLČKOV POGOJUJE TEŽKA ŠOLSKA TORBA?


Dr. Alojzija Židan:
KONSTRUKTIVISTIČNO OBRAVNAVANJE SOCIOLOŠKIH VSEBIN


Dr. Muhamed Škrgić:
NEKATERA STALIŠČA O IZOBRAŽEVANJU V POGOJIH ANOMIJE


Majda Hafner:
AVTONOMIJA UČITELJA V ŠOLI


Get Acrobat Reader
  Vsebina številke 2 letnika 20 v PDF obliki
Vsebina

Spletne strani postavlja in vzdržuje: Boštjan Blažič, maj 2009