Pedagoška obzorja d.o.o. 
 Belokranjska cesta 52 
 8000 Novo mesto 
 Id. št. za DDV: SI46332715
  Novo mesto – srednjeveški Breg

Predstavitev revije Vsebine izdanih letnikov od letnika 9 naprej Indeks objavljenih člankov po avtorjih Navodila za sodelavce Naročanje revije

2023, letnik 38 2022, letnik 37 2021, letnik 36 2020, letnik 35 2019, letnik 34 2018, letnik 33 2017, letnik 32 2016, letnik 31 2015, letnik 30 2014, letnik 29 2013, letnik 28 2012, letnik 27 2011, letnik 26 2010, letnik 25 2009, letnik 24 2008, letnik 23 2007, letnik 22 2006, letnik 21 2005, letnik 20 2004, letnik 19 2003, letnik 18 2002, letnik 17 2001, letnik 16 Starejši letniki Pošljite nam elektronsko sporočilo  


Mag. Helena Smrtnik Vitulič:
ZNAČILNOSTI RAZUMEVANJA POSAMEZNIH PODROČIJ TEMELJNIH ČUSTEV PRI OTROCIH IN MLADOSTNIKIH


Dr. Marjan Blažič, Mag. Jasmina Starc:
UČENJE ZA ZNANJE


Dr. Vlasta Kokol Voljč:
RAZVOJ OSNOVNIH MATEMATIČNIH POJMOV Z UPORABO PROGRAMOV ZA DINAMIČNO GEOMETRIJO - DINAMIČNA PONAZORITEV


Dr. Karmen Kolenc Kolnik:
DIDAKTIČNA VREDNOST UČENJA GEOGRAFIJE NA PROSTEM


Dr. Matjaž Duh:
ZNAČILNOSTI DIDAKTIČNE KOMUNIKACIJE V FAZI VREDNOTENJA PRI LIKOVNI VZGOJI


Dr. Olga Denac:
TEŽAVE VZGOJITELJEV PRI URESNIČEVANJU KURIKULUMA ZA VRTCE NA PODROČJU GLASBENE VZGOJE


Dr. Jurka Lepičnik Vodopivec, Maja Kreslin:
OTROCI, STARŠI IN KNJIŽNICA V VRTCU


Dr. Ivan Ferbežer:
NEENOTNOST MED KONCEPTOM, IDENTIFIKACIJO IN EDUKACIJO NADARJENIH


Dr. Jasminka Zloković:
RIZIČNOST POJAVA NADARJENOSTI


Dr. Rudi Kotnik:
BOLONJSKI PROCES IN NJEGOVE IMPLIKACIJE: NUJNOST HOLISTIČNEGA POJMA KOMPETENTNOSTI


Bojan Jeraj:
SPOL IN UPORABA RAČUNALNIKOV


Get Acrobat Reader
  Celotna vsebina številke 1 letnika 21 v PDF obliki
Celotna vsebina številke 1, letnika 21, 2006

Spletne strani postavlja in vzdržuje: Boštjan Blažič, maj 2009