Pedagoška obzorja d.o.o. 
 Belokranjska cesta 52 
 8000 Novo mesto 
 Id. št. za DDV: SI46332715
  Novo mesto – srednjeveški Breg

Predstavitev revije Vsebine izdanih letnikov od letnika 9 naprej Indeks objavljenih člankov po avtorjih Navodila za sodelavce Naročanje revije

2023, letnik 38 2022, letnik 37 2021, letnik 36 2020, letnik 35 2019, letnik 34 2018, letnik 33 2017, letnik 32 2016, letnik 31 2015, letnik 30 2014, letnik 29 2013, letnik 28 2012, letnik 27 2011, letnik 26 2010, letnik 25 2009, letnik 24 2008, letnik 23 2007, letnik 22 2006, letnik 21 Starejši letniki 2001-2005 Starejši letniki 1995-2000 Pošljite nam elektronsko sporočilo  


Dr. Marija Javornik Krečič:
PROUČEVANJE UČITELJEVEGA PROFESIONALNEGA RAZVOJA Z METODO POKLICNE (AVTO)BIOGRAFIJE


Dr. Milena Ivanuš Grmek, dr. Marija Javornik Krečič, dr. Karmen Kolenc Kolnik, mag. Eva Konečnik Kotnik:
UČITELJI MENTORJI IN VISOKOŠOLSKI UČITELJI O KOMPETENCAH ŠTUDENTOV - BODOČIH UČITELJEV


Dr. Andreja Drobnič Vidic:
ODNOS ŠTUDENTOV DO AKTIVNEGA POUKA


Dr. Marjan Blažič, mag. Jasmina Starc:
VODENJE ZA UČINKOVITOST V IZOBRAŽEVALNEM SISTEMU


Mag. Branka Likon:
ALI RAVNANJE Z UČITELJI LAHKO VPLIVA NA IZBOLJŠANJE KAKOVOSTI PROCESA UČENJA IN POUČEVANJA


Dr. Matjaž Duh:
DIDAKTIČNA INOVACIJA PRI LIKOVNEM VREDNOTENJU KOT SPODBUDA PRI LIKOVNOOBLIKOVNEM RAZVOJU OTROK


Dr. Joca Zurc:
VLOGA OKOLJA NA PROSTOČASNO GIBALNO AKTIVNOST OTROK


Andreja Tinta:
ZADOVOLJEVANJE OTROKOVIH UČNIH POTREB V ODDELKU PODALJŠANEGA BIVANJA


Mag. Andrej Šorgo, mag. Marjanca Šteblaj:
UČNI NAČRTI IN NJIHOV VPLIV NA MEDPREDMETNO POVEZOVANJE NARAVOSLOVNIH PREDMETOV V GIMNAZIJI


Dr. Klara Skubic Ermenc:
INTERKULTURNOST V UČNIH NAČRTIH SLOVENSKE OSNOVNE ŠOLE


Gregor Torkar, Luka Praprotnik, dr. Barbara Bajd:
ODNOS ŠTUDENTOV, BODOČIH UČITELJEV, DO ŽIVALI


Dr. Tatjana Vidic:
PREDSTAVE OSNOVNOŠOLCEV IN ŠTUDENTOV O DNA


Dr. Mateja Pšunder:
STRES V PEDAGOŠKIH POKLICIH


Anica Čepin:
RAZVOJ GLASBENIH SPOSOBNOSTI


Silva Škoberne, Katja Kojnik Verngust:
USVAJANJE TEMELJNIH ZNANJ V OSNOVNI ŠOLI S POMOČJO KIBERNETIČNE METODE


Mojca Kukanja:
KOLEGIALNO OPAZOVANJE IN OCENJEVANJE UČNEGA DELA


Get Acrobat Reader
  Celotna vsebina številke 1 letnika 22 v PDF obliki
Celotna vsebina številke 1-2, letnika 22, 2007

Spletne strani postavlja in vzdržuje: Boštjan Blažič, maj 2009