Pedagoška obzorja d.o.o. 
 Belokranjska cesta 52 
 8000 Novo mesto 
 Id. št. za DDV: SI46332715
  Novo mesto – srednjeveški Breg

Predstavitev revije Vsebine izdanih letnikov od letnika 9 naprej Indeks objavljenih člankov po avtorjih Navodila za sodelavce Naročanje revije

2023, letnik 38 2022, letnik 37 2021, letnik 36 2020, letnik 35 2019, letnik 34 2018, letnik 33 2017, letnik 32 2016, letnik 31 2015, letnik 30 2014, letnik 29 2013, letnik 28 2012, letnik 27 2011, letnik 26 2010, letnik 25 2009, letnik 24 2008, letnik 23 2007, letnik 22 2006, letnik 21 Starejši letniki 2001-2005 Starejši letniki 1995-2000 Pošljite nam elektronsko sporočilo  


Dr. Marija Javornik Krečič:
REFLEKTIVNO POUČEVANJE - ZNAČILNOSTI, MODELI IN PRISTOPI


Dr. Alenka Lipovec, dr. Irena Kosi Ulbl:
E-UM UČNA GRADIVA Z VIDIKA AVTORJEV


Dr. Zlatka Cugmas, Vesna Burjak:
ODNOS OSNOVNOŠOLCEV DO ŠPORTNE VZGOJE IN ŠPORTNIH DEJAVNOSTI


Mag. Petra Dolenc:
TELESNA SAMOPODOBA IN SAMOSPOŠTOVANJE OSNOVNOŠOLSKIH OTROK


Mag. Mateja Petrovič:
RAZVIJANJE ZMOŽNOSTI RAZUMEVANJA


Dr. Marjan Blažič:
IZOBRAŽEVANJE IN GLOBALIZACIJSKI PROCESI


Dr. Lucija Čok:
MEDKULTURNA OZAVEŠČENOST KOT OSEBNOSTNA VREDNOTA


Dr. Janez Vogrinc, dr. Janez Krek:
KRITERIJI UGOTAVLJANJA KAKOVOSTI ZNANSTVENIH SPOZNANJ - POZIVISTIČNI PRISTOP


Mag. Saša Jazbec:
O BRANJU PRI POUKU TUJEGA JEZIKA - NEMŠČINE


Get Acrobat Reader
  Celotna vsebina številke 1 letnika 23 v PDF obliki
Celotna vsebina številke 1, letnika 23, 2008

Spletne strani postavlja in vzdržuje: Boštjan Blažič, maj 2009