Pedagoška obzorja d.o.o. 
 Belokranjska cesta 52 
 8000 Novo mesto 
 Id. št. za DDV: SI46332715
  Novo mesto – srednjeveški Breg

Predstavitev revije Vsebine izdanih letnikov od letnika 9 naprej Indeks objavljenih člankov po avtorjih Navodila za sodelavce Naročanje revije

2023, letnik 38 2022, letnik 37 2021, letnik 36 2020, letnik 35 2019, letnik 34 2018, letnik 33 2017, letnik 32 2016, letnik 31 2015, letnik 30 2014, letnik 29 2013, letnik 28 2012, letnik 27 2011, letnik 26 2010, letnik 25 2009, letnik 24 2008, letnik 23 2007, letnik 22 2006, letnik 21 Starejši letniki 2001-2005 Starejši letniki 1995-2000 Pošljite nam elektronsko sporočilo  


Dr. Bogomir Novak, mag. Andrej Pavletič:
ISKANJE SMISLA IZOBRAŽEVANJA V DOBI TEHNIKE


Dr. Jasmina Starc, dr. Marjan Blažič:
VSEBINE IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA MENEDŽERJEV


Dr. Ivan Ferbežer:
HUMANISTIČNA PERSPEKTIVA IZOBRAŽEVANJA NADARJENIH IN TALENTIRANIH UČENCEV


Dr. Jurka Lepičnik Vodopivec, Maja Kreslin:
KRITERIJI USTREZNOSTI REVIJ ZA PREDŠOLSKE OTROKE


Dr. Marija Javornik Krečič, dr. Milena Ivanuš Grmek, dr. Tina Vršnik Perše:
DIDAKTIČNOMETODIČNE ZNAČILNOSTI POUKA V SPLOŠNIH GIMNAZIJAH


Dr. Irena Kosi Ulbl:
MATEMATIČNI SPREHOD - MODEL NEKOVENCIONALNEGA POUKA MATEMATIKE


Dr. Slavica Čepon:
POMEN IZGUBE/OBRABE SPLOŠNE ANGLEŠČINE ZA POUČEVANJE/UČENJE POSLOVNE ANGLEŠČINE


Mag. Mateja Petrovič:
DELO Z BESEDILI IN USVAJANJE BESEDIŠČA PRI POUKU ANGLEŠČINE KOT STROKOVNEGA JEZIKA


Get Acrobat Reader
  Celotna vsebina številke 2 letnika 23 v PDF obliki
Celotna vsebina številke 2, letnika 23, 2008

Spletne strani postavlja in vzdržuje: Boštjan Blažič, maj 2009