Pedagoška obzorja d.o.o. 
 Belokranjska cesta 52 
 8000 Novo mesto 
 Id. št. za DDV: SI46332715
  Novo mesto – srednjeveški Breg

Predstavitev revije Vsebine izdanih letnikov od letnika 9 naprej Indeks objavljenih člankov po avtorjih Navodila za sodelavce Naročanje revije

2023, letnik 38 2022, letnik 37 2021, letnik 36 2020, letnik 35 2019, letnik 34 2018, letnik 33 2017, letnik 32 2016, letnik 31 2015, letnik 30 2014, letnik 29 2013, letnik 28 2012, letnik 27 2011, letnik 26 2010, letnik 25 2009, letnik 24 2008, letnik 23 2007, letnik 22 2006, letnik 21 Starejši letniki 2001-2005 Starejši letniki 1995-2000 Pošljite nam elektronsko sporočilo  


Dr. France Strmčnik:
UČNA VSEBINA V FUNKCIJI PROBLEMSKO ORIENTIRANEGA POUKA


Dr. Marjana Erženičnik Pačnik:
SPODBUJANJE RAZVOJA OTROKOVEGA GOVORA


Dr. Karin Bakračevič Vukman, mag. Alenka Žnidarič Pešak:
SPOZNAVNI STILI IN UČNE EMOCIJE OSNOVNOŠOLCEV


Dr. Tatjana Hodnik Čadež, dr. Vida Manfreda Kolar:
ANALIZA VLOGE DIDAKTIČNIH SREDSTEV PRI POUKU MATEMATIKE


Dr. Mihaela Zavašnik Arčnik:
IZOBRAŽEVALNE POTREBE UČITELJEV ANGLEŠKEGA STROKOVNEGA JEZIKA


Dr. Marija Mojca Peternel:
POMEMBNOST PEDAGOŠKE PRAKSE PRI BODOČIH UČITELJIH/UČITELJICAH NEMŠČINE


Dr. Gregor Torkar:
UČITELJEVE VREDNOTE IN NJIHOV ODNOS DO OKOLJA IN VARSTVA NARAVE


Dr. Sacit Köse, dr. Muhammet Uşak, dr. Mehmet Bahar:
UČENČEVO RAZUMEVANJE IN NAPAČNO PREPRIČANJE O PREHRANJEVANJU RASTLIN


Dr. Samo Fošnarič, mag. Irena Delčnjak Smrečnik:
TEŽA ŠOLSKIH TORBIC KOT OBREMENILEN DEJAVNIK TEŽAV S HRBTENICO


Mag. Irena Demšar, dr. Vlasta Zabukovec:
SINDROM IZGORELOSTI PRI UČITELJIH


Dr. Mitja Krajnčan, Boštjan Bajželj:
DOŽIVLJAJSKA PEDAGOGIKA - METODIČNE MOŽNOSTI IN NJENI UČINKI


Dr. Eva Jereb, dr. Marko Ferjan, dr. Jože Jesenko:
MODEL PREHODNOSTI ŠTUDENTOV V VISOKEM ŠOLSTVU


Get Acrobat Reader
  Vsebina številke 1 letnika 24 v PDF obliki
Vsebina, UDK, ključne besede in povzetki člankov
  Celotna vsebina številke 1 letnika 24 v PDF obliki
Celotna vsebina številke 1, letnika 24, 2009

Spletne strani postavlja in vzdržuje: Boštjan Blažič, maj 2010