Pedagoška obzorja d.o.o. 
 Belokranjska cesta 52 
 8000 Novo mesto 
 Id. št. za DDV: SI46332715
  Novo mesto – srednjeveški Breg

Predstavitev revije Vsebine izdanih letnikov od letnika 9 naprej Indeks objavljenih člankov po avtorjih Navodila za sodelavce Naročanje revije

2023, letnik 38 2022, letnik 37 2021, letnik 36 2020, letnik 35 2019, letnik 34 2018, letnik 33 2017, letnik 32 2016, letnik 31 2015, letnik 30 2014, letnik 29 2013, letnik 28 2012, letnik 27 2011, letnik 26 2010, letnik 25 2009, letnik 24 2008, letnik 23 2007, letnik 22 2006, letnik 21 Starejši letniki 2001-2005 Starejši letniki 1995-2000 Pošljite nam elektronsko sporočilo  


Dr. Branka Čagran, dr. Milena Ivanuš Grmek, mag. Tina Štemberger:
ZUNANJA UČNA DIFERENCIACIJA IN ČUSTVENO-OSEBNOSTNI VIDIK UČENJA


Dr. Dragana Stanojević:
SAMOPODOBA UČENCEV V OKVIRU SODELOVALNEGA UČENJA


Dr. Tatjana Devjak, dr. Mitja Krajnčan:
VZGOJA V JAVNI ŠOLI KOT PROCES GRADITVE ČLOVEKOVE OSEBNOSTI IN NJEGOVE SOCIALNE RASTI


Dr. Marjanca Pergar Kuščer, dr. Simona Prosen:
INDIVIDUALIZEM IN KOLEKTIVIZEM UČITELJEV TER NJIHOVA ZAZNAVA DRUGAČNOSTI OTROK V RAZREDU


Dr. Mara Cotič:
RAZVIJANJE ELEMENTARNE STATISTIČNE PISMENOSTI NA ZAČETKU ŠOLANJA


Dr. Sonja Pečjak:
BRALNA MOTIVACIJA UČENCEV IN DEJAVNOSTI UČITELJA PRI POUKU


Dr. Martina Ozbič, Anja Štrekelj:
VZROKI NEUSPEŠNOSTI PRI NAREKU PRI DVOJEZIČNIH UČENCIH Z UČNIMI TEŽAVAMI


Dr. Karmen Kolenc Kolnik, dr. Eva Konečnik Kotnik:
RAZVOJ STRUKTURE GEOGRAFSKIH UČNIH NAČRTOV V SLOVENSKIH GIMNAZIJAH


Dr. Samo Fošnarič, mag. Martina Rajšp:
NEKATERI ELEMENTI MOTIVACIJSKO-ČUSTVENEGA ODZIVANJA 6-7 LET STARIH UČENCEV NA PRISOTNOST ŽIVALI V ŠOLI


Dr. Marjan Blažič, mag. Anita Rončević:
OVIRE PRI UPORABI MULTIMEDIJEV V UČNEM PROCESU


Dr. Jurij Prezelj, dr. Mirko Čudina:
DALJINSKO VODENJE LABORATORIJSKIH VAJ V ENERGETSKEM STROJNIŠTVU


Get Acrobat Reader
  Vsebina številke 2 letnika 24 v PDF obliki
Vsebina, UDK, ključne besede in povzetki člankov
  Celotna vsebina številke 2 letnika 24 v PDF obliki
Celotna vsebina številke 2, letnika 24, 2009

Spletne strani postavlja in vzdržuje: Boštjan Blažič, maj 2010