Pedagoška obzorja d.o.o. 
 Belokranjska cesta 52 
 8000 Novo mesto 
 Id. št. za DDV: SI46332715
  Novo mesto – srednjeveški Breg

Predstavitev revije Vsebine izdanih letnikov od letnika 9 naprej Indeks objavljenih člankov po avtorjih Navodila za sodelavce Naročanje revije

2023, letnik 38 2022, letnik 37 2021, letnik 36 2020, letnik 35 2019, letnik 34 2018, letnik 33 2017, letnik 32 2016, letnik 31 2015, letnik 30 2014, letnik 29 2013, letnik 28 2012, letnik 27 2011, letnik 26 2010, letnik 25 2009, letnik 24 2008, letnik 23 2007, letnik 22 2006, letnik 21 Starejši letniki 2001-2005 Starejši letniki 1995-2000 Starejši letniki Pošljite nam elektronsko sporočilo  


Dr. Zlatka Cugmas:
UPORABA TEORIJE NAVEZANOSTI V VRTCIH


Mag. Marjeta Šarić:
PODSISTEMI UČITELJEV V OSNOVNI ŠOLI: KAJ SE DOGAJA V DRUGEM TRILETJU?


Dr. Mara Cotič:
VREDNOTENJE MATEMATIČNEGA ZNANJA IN OBJEKTIVNOST UČITELJEVE OCENE


Dr. Dragan Potočnik:
METODIČNE ZNAČILNOSTI SODOBNEGA POUKA ZGODOVINE


Tina Šetina, dr. Rado Pišot, Tadeja Volmut, dr. Boštjan Šimunič:
OBJEKTIVNO IZMERJENA KOLIČINA GIBALNE/ŠPORTNE AKTIVNOSTI PREDŠOLSKIH IN MLAJŠIH ŠOLSKIH OTROK


Dr. Melita Puklek Levpušček, dr. Maja Zupančič:
KAKO SLOVENSKI ŠTUDENTJE ZAZNAVAJO OBDOBJE PREHODA V ODRASLOST IN RAZLIČNA MERILA ODRASLOSTI


Dr. Jasmina Starc:
EVALVACIJA KAKOVOSTI ORGANIZACIJE TER IZVEDBE IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA MENEDŽERJEV


Dr. Ljupčo Krstov:
MODEL TEMELJNEGA ZNANJA PREDMETA INFORMACIJSKI SISTEMI DODIPLOMSKIH PROGRAMOV POSLOVNIH ŠOL IN FAKULTET


Dr. Milena Valenčič Zuljan, mag. Janja Klander, dr. Urška Sešek:
DEJAVNIKI UČITELJEVEGA PROFESIONALNEGA RAZVOJA - Z VIDIKA PRESOJE RAVNATELJEV IN UČITELJEV


Dr. Annmarie Gorenc Zoran:
VLOGA POVRATNE INFORMACIJE PRI E-KOMUNIKACIJI


Dr. Stanko Cvjetićanin, dr. Mirjana Segedinac, dr. Jasna Adamov:
AKTIVNOSTI DIJAKOV TEHNIŠKE STROKE PRI ZAPISOVANJU IN UPORABI ZAPISKOV PRI UČENJU


Get Acrobat Reader
  Vsebina številke 1 letnika 25 v PDF obliki
Vsebina, UDK, ključne besede in povzetki člankov
  Celotna vsebina številke 1 letnika 25 v PDF obliki
Celotna vsebina številke 1, letnika 25, 2010

Spletne strani postavlja in vzdržuje: Boštjan Blažič, maj 2010