Pedagoška obzorja d.o.o. 
 Belokranjska cesta 52 
 8000 Novo mesto 
 Id. št. za DDV: SI46332715
  Novo mesto – srednjeveški Breg

Predstavitev revije Vsebine izdanih letnikov od letnika 9 naprej Indeks objavljenih člankov po avtorjih Navodila za sodelavce Naročanje revije

2023, letnik 38 2022, letnik 37 2021, letnik 36 2020, letnik 35 2019, letnik 34 2018, letnik 33 2017, letnik 32 2016, letnik 31 2015, letnik 30 2014, letnik 29 2013, letnik 28 2012, letnik 27 2011, letnik 26 2010, letnik 25 2009, letnik 24 2008, letnik 23 2007, letnik 22 2006, letnik 21 Starejši letniki 2001-2005 Starejši letniki 1995-2000 Pošljite nam elektronsko sporočilo  


Dr. Jurka Lepičnik Vodopivec:
CILJI IN NALOGE OKOLJSKE VZGOJE V VRTCU


Dr. Majda Cencič, dr. Mara Cotič, dr. Vida Medved Udovič:
SPREMEMBE POUKA IN KOMPETENCE UČITELJEV ZA UPORABO INFORMACIJSKOKOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE


Dr. Katarina Habe, Ana Delin:
UPORABNOST GLASBE KOT MOTIVACIJSKEGA SREDSTVA PRI POUČEVANJU V OSNOVNI ŠOLI


Dr. Sonja Pečjak, Tina Pirc:
ALI SE OBLIKUJE BRALNO RAZUMEVANJE PRI DEKLETIH DRUGAČE KOT PRI FANTIH?


Dr. Vida Jesenšek, Nataša Kralj:
UPORABA E-GRADIV PRI POUKU TUJIH JEZIKOV - PRIMER FRAZEOLOGIJE


Mag. Petra Dolenc, mag. Saša Pišot:
PREGLED DEJAVNIKOV, POVEZANIH Z GIBALNO/ŠPORTNO AKTIVNOSTJO OTROK IN MLADOSTNIKOV


Dr. Melita Puklek Levpušček, dr. Milena Valenčič Zuljan, dr. Jana Kalin, dr. Sonja Pečjak, dr. Cirila Peklaj:
UČNA MOTIVACIJA IN UČNA USPEŠNOST UČENCEV IN DIJAKOV PRI MATEMATIKI


Dr. Alenka Divjak:
SREDNJEŠOLCI MED MATERINŠČINO IN ANGLEŠČINO


Dr. Grozdanka Gojkov:
METAKOGNICIJA KOT POVEZAVA MED SPOSOBNOSTJO IN USPEŠNO (VODSTVENO) INTELIGENCO


Dr. Šefika Alibabić, dr. Dragana Ćamilović, dr. Kristinka Ovesni:
RAZVIJANJE SAMOIZOBRAŽEVALNIH KOMPETENC ŠTUDENTOV


Dr. Danijela Zdravković:
GLOBALNO IZOBRAŽEVANJE: IZOBRAŽEVANJE ZA MIR IN MANJ NASILJA


Dr. Murat Gökdere, dr. Muammer Çalik:
MEDGENERACIJSKA ŠTUDIJA MENTALNIH MODELOV PRI TURŠKIH UČENCIH IN ŠTUDENTIH: POJEM ATOMA


Get Acrobat Reader
  Vsebina številke 2 letnika 25 v PDF obliki
Vsebina, UDK, ključne besede in povzetki člankov
  Celotna vsebina številke 2 letnika 25 v PDF obliki
Celotna vsebina številke 2, letnika 25, 2010

Spletne strani postavlja in vzdržuje: Boštjan Blažič, avgust 2010