Pedagoška obzorja d.o.o. 
 Belokranjska cesta 52 
 8000 Novo mesto 
 Id. št. za DDV: SI46332715
  Novo mesto – srednjeveški Breg

Predstavitev revije Vsebine izdanih letnikov od letnika 9 naprej Indeks objavljenih člankov po avtorjih Navodila za sodelavce Naročanje revije

2023, letnik 38 2022, letnik 37 2021, letnik 36 2020, letnik 35 2019, letnik 34 2018, letnik 33 2017, letnik 32 2016, letnik 31 2015, letnik 30 2014, letnik 29 2013, letnik 28 2012, letnik 27 2011, letnik 26 Starejši letniki 2006-2010 Starejši letniki 2001-2005 Starejši letniki 1995-2000 Pošljite nam elektronsko sporočilo  


2014, letnik 29, številka 1

VSEBINA

Dr. Tatjana Devjak, dr. Srečko Devjak, dr. Alenka Polak:
DEJAVNIKI VPLIVA NA IZBIRO PEDAGOŠKEGA POKLICA: MOTIVI, PRIČAKOVANJA IN PROFESIONALNI RAZVOJ

Dr. Milica Mitrović, dr. Radovan Antonijević:
ZNANSTVENE PARADIGME KOT REFERENČNI OKVIR ZA PREUČEVANJE OCENJEVANJA PRI POUKU

Dr Vera Života Radović:
DEJAVNOSTI UČENCEV MED POUKOM

Dr. Amalija Žakelj:
UČITELJI O VZROKIH UČNIH TEŽAV UČENCEV PRI MATEMATIKI

Dr. Matjaž Duh:
RAZVIJANJE LIKOVNE APRECIACIJE S SREDNJEŠOLCI

Mag. Špela Udovič, dr. Asja Nina Kovačev, mag. Barbara Rodica:
ANALIZA ESTETSKEGA PRESOJANJA POMENSKIH DIMENZIJ OBLIK IN BARV

Tina Gorjanc, dr. Janja Črčinovič Rozman:
PREPRIČANJA UČITELJEV O VPLIVU GLASBE IZ RISANK NA IZBRANA PODROČJA OTROKOVEGA RAZVOJA

Dr. Rudi Kotnik:
KOMPETENCE IN DIDAKTIKA FILOZOFIJE

Mag. Manica Danko, dr. Maja Klun:
POVEZOVANJE STROKE IN ANGLEŠKEGA JEZIKA V VISOKEM ŠOLSTVU

Dr. Slavko Cvetek:
PRAŽNI POJMI IN TEŽAVNO ZNANJE V VISOKOŠOLSKEM POUČEVANJU, UČENJU IN KURIKULUMU

Dr. Zdenka Petermanec, Kristina Šrot:
MOŽNOSTI ZA VKLJUČEVANJE KNJIŽNIC V PROCES VISOKOŠOLSKEGA IZOBRAŽEVANJA

Dr. Sonja Pečjak, Tina Pirc:
SEM OPAZOVALEC MEDVRSTNIŠKEGA NASILJA: KAJ LAHKO NAREDIM?

Dr. Ana Vovk Korže:
PREDMET PROJEKTNO DELO V ŠOLI - NA PRIMERU SAMOOSKRBE

Get Acrobat Reader
  Vsebina številke 1 letnika 29 v PDF obliki
Vsebina, UDK, ključne besede in povzetki člankov
  Celotna vsebina številke 1 letnika 29 v PDF obliki
Celotna vsebina številke 1, letnika 29, 2014

Spletne strani postavlja in vzdržuje: Boštjan Blažič, junij 2014