Pedagoška obzorja d.o.o. 
 Belokranjska cesta 52 
 8000 Novo mesto 
 Id. št. za DDV: SI46332715
  Novo mesto – srednjeveški Breg

Predstavitev revije Vsebine izdanih letnikov od letnika 9 naprej Indeks objavljenih člankov po avtorjih Navodila za sodelavce Naročanje revije

2022, letnik 37 2021, letnik 36 2020, letnik 35 2019, letnik 34 2018, letnik 33 2017, letnik 32 2016, letnik 31 Starejši letniki 2011-2015 Starejši letniki 2006-2010 Starejši letniki 2001-2005 Starejši letniki 1995-2000 Pošljite nam elektronsko sporočilo  


2016, letnik 31, številka 2

VSEBINA

Barbara Brec, dr. Majda Schmidt, dr. Franc Smole:
ODKRIVANJE GOVORNO-JEZIKOVNIH MOTENJ PRI PETLETNIKIH

Dr. Andrej Kovačič, Barbara Mavri, dr. Mateja Rek:
PREDŠOLSKI OTROCI IN VPLIV MEDIJEV

Karmen Ulaga, dr. Marija Javornik Krečič:
MNENJA UČITELJEV O IZBIRI IN RABI UČBENIKOV ZA POUK SLOVENŠČINE

Urška Smole, dr. Branka Čagran, dr. Vlasta Hus:
PREŽIVLJANJE PROSTEGA ČASA ČETRTOŠOLCEV

Dr. Snježana Dubovicki, dr. Anđelka Peko:
OBREMENITEV UČENCEV S ŠOLSKIM DELOM Z VIDIKA UČENCEV IN STARŠEV

Dr. Irena Klasnić, dr. Marina Đuranović, dr. Zdenko Braičić:
OCENA SODELOVANJA UČENCEV IN PODPORE UČITELJEV - PERSPEKTIVA UČENCEV

Dr. Blerim Saqipi, dr. Janez Vogrinc:
RAZVIJANJE RAZISKOVALNE KOMPETENCE V IZOBRAŽEVANJU PRIHODNJIH UČITELJEV

Dr. Vesna Buljubašić Kuzmanović, mag. Senka Gazibara:
EVALVACIJA AKTIVNEGA UČENJA V VISOKOŠOLSKEM POUČEVANJU

Dr. Domen Kušar, Mateja Volgemut:
POMEN IN SPREMLJANJE PROSTORSKE PREDSTAVE ŠTUDENTOV ARHITEKTURE

Dr. Andreja Sinjur:
DRŽAVLJANSKA VZGOJA V VELIKI BRITANIJI

Get Acrobat Reader
  Vsebina številke 2 letnika 31 v PDF obliki
Vsebina in povzetki
  Celotna vsebina številke 2 letnika 31 v PDF obliki
Celotna vsebina številke 2, letnika 31, 2016

Spletne strani postavlja in vzdržuje: Boštjan Blažič, marec 2020