Pedagoška obzorja d.o.o. 
 Belokranjska cesta 52 
 8000 Novo mesto 
 Id. št. za DDV: SI46332715
  Novo mesto – srednjeveški Breg

Predstavitev revije Vsebine izdanih letnikov od letnika 9 naprej Indeks objavljenih člankov po avtorjih Navodila za sodelavce Naročanje revije

2022, letnik 37 2021, letnik 36 2020, letnik 35 2019, letnik 34 2018, letnik 33 2017, letnik 32 2016, letnik 31 Starejši letniki 2011-2015 Starejši letniki 2006-2010 Starejši letniki 2001-2005 Starejši letniki 1995-2000 Pošljite nam elektronsko sporočilo  


2017, letnik 32, številka 2

VSEBINA

Dr. Vanja Riccarda Kiswarday, dr. Tina Štemberger:
POMEN INKLUZIVNIH KOMPETENC Z VIDIKA BODOČIH VZGOJITELJEV PREDŠOLSKIH OTROK

Dr. Andrej Kovačič, dr. Srečo Zakrajšek:
UPORABA ZASLONOV IN MEDIJSKA PISMENOST PREDŠOLSKIH OTROK V VRTCIH

Dr. Olena Linnik, dr. Khrystyna Barna:
VREDNOSTNI ODNOS SODOBNIH OTROK IN STARŠEV DO KNJIG

Dr. Sanela Mešinović, dr. Mara Cotič, dr. Amalija Žakelj:
UČENJE IN POUČEVANJE OSNOVNIH GEOMETRIJSKIH POJMOV

Dr. Sanja Berčnik, dr. Tatjana Devjak:
PARTNERSTVO S STARŠI KOT DEL VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ

Dr. Viktorija Florjančič, Igor Koselj:
RAČUNALNIŠKA IN INTERNETNA PISMENOST UČITELJEV V SREDNJIH ŠOLAH

Dr. Mojca Juriševič, dr. Andrej Šorgo, dr. Bojana Boh Podgornik:
MOTIVACIJA, UČENJE IN INFORMACIJSKA PISMENOST DODIPLOMSKIH ŠTUDENTOV

Minka Koprivnik, dr. Vlasta Hus:
ŠTUDENTI RAZREDNEGA POUKA IN PRIDOBIVANJE ZNANJA O UČENJU UČENJA

Dr. Vesna Štemberger, Tanja Petrušič, dr. Vilko Petrić:
ZDRAVSTVENI STATUS RAZREDNIH UČITELJEV V SLOVENIJI

Dr. Elena Molodykh-Nagaeva, Irina Nordman:
TUJ JEZIK NA TEHNIČNIH UNIVERZAH: INTERAKCIJA IZOBRAŽEVALNIH PARADIGEM

Get Acrobat Reader
  Vsebina številke 2 letnika 32 v PDF obliki
Vsebina in povzetki
  Celotna vsebina številke 2 letnika 32 v PDF obliki
Celotna vsebina številke 2, letnika 32, 2017

Spletne strani postavlja in vzdržuje: Boštjan Blažič, marec 2020