Pedagoška obzorja d.o.o. 
 Belokranjska cesta 52 
 8000 Novo mesto 
 Id. št. za DDV: SI46332715
  Novo mesto – srednjeveški Breg

Predstavitev revije Vsebine izdanih letnikov od letnika 9 naprej Indeks objavljenih člankov po avtorjih Navodila za sodelavce Naročanje revije

2023, letnik 38 2022, letnik 37 2021, letnik 36 2020, letnik 35 2019, letnik 34 2018, letnik 33 2017, letnik 32 2016, letnik 31 Starejši letniki 2011-2015 Starejši letniki 2006-2010 Starejši letniki 2001-2005 Starejši letniki 1995-2000 Pošljite nam elektronsko sporočilo  


2017, letnik 32, številka 3-4

VSEBINA

Dr. Maja Hmelak, Maja Hazenmali:
NEKATERI VIDIKI STARŠEVSKIH PRIČAKOVANJ GLEDE VZGOJITELJEVEGA DELA V VRTCIH

Dr. Oksana Chekan:
DIDAKTIČNI MODEL OBLIKOVANJA PROFESIONALNE KOMPETENCE BODOČIH VZGOJITELJEV PREDŠOLSKIH OTROK S POMOČJO RAČUNALNIŠKE TEHNOLOGIJE

Dr. Ada Holcar Brunauer, dr. Tomi Deutsch, dr. Franc Cankar:
POVEZANOST FILOZOFIJE IZOBRAŽEVANJA IN KAKOVOSTI POUČEVANJA TER UČENJA

Dr. Zoran Stanković, dr. Marjan Blažič:
MESTO IN VLOGA MULTIMEDIJEV V POLIFAKTORSKEM MODELU POUKA

Urška Topolovec, dr. Samo Fošnarič:
VKLJUČEVANJE INTERAKTIVNE TABLE V POUK ELEMENTARNEGA NARAVOSLOVJA

Dr. Erna Žgur, Diana Batista:
VPLIV HIPOTERAPIJE NA BRALNE IN MOTORIČNE SPOSOBNOSTI

Mag. Polona Jančič, dr. Vlasta Hus:
UČITELJI IN KONSTRUKTIVISTIČNI PRISTOP PRI POUKU DRUŽBE

Dr. Mojca Kukanja Gabrijelčič:
VALIDACIJA LESTVICE ODKRIVANJA NADARJENIH UČENCEV PRI ZGODOVINI

Vladimir Momčilović, dr. Zoran Momčilović:
VREDNOTNE ORIENTACIJE BODOČIH UČITELJEV O PREDMETU ŠPORT

Dr. Rudi Kotnik:
MOŽNOSTI IN DILEME UVAJANJA V TEMELJNE POJME HUSSERLOVE FENOMENOLOGIJE

Dr. Ana Arzenšek:
PRIČAKOVANJA UČITELJEV DO MEDNARODNIH SEMINARJEV USPOSABLJANJA OB DELU

Get Acrobat Reader
  Vsebina številke 3-4 letnika 32 v PDF obliki
Vsebina in povzetki
  Celotna vsebina številke 3-4 letnika 32 v PDF obliki
Celotna vsebina številke 3-4, letnika 32, 2017

Spletne strani postavlja in vzdržuje: Boštjan Blažič, marec 2020