Pedagoška obzorja d.o.o. 
 Belokranjska cesta 52 
 8000 Novo mesto 
 Id. št. za DDV: SI46332715
  Novo mesto – srednjeveški Breg

Predstavitev revije Vsebine izdanih letnikov od letnika 9 naprej Indeks objavljenih člankov po avtorjih Navodila za sodelavce Naročanje revije

2023, letnik 38 2022, letnik 37 2021, letnik 36 2020, letnik 35 2019, letnik 34 2018, letnik 33 2017, letnik 33 2016, letnik 31 Starejši letniki 2011-2015 Starejši letniki 2006-2010 Starejši letniki 2001-2005 Starejši letniki 1995-2000 Pošljite nam elektronsko sporočilo  


2018, letnik 33, številka 1

VSEBINA

Dr. Amalija Žakelj, dr. Mara Cotič, dr. Darjo Felda:
RAZVOJ MATEMATIČNEGA MIŠLJENJA PRI REŠEVANJU PROBLEMOV

Nina Markuš, dr. Vlasta Hus:
UVELJAVLJANJE RAZISKOVALNEGA POUKA PRI PREDMETU SPOZNAVANJE OKOLJA IN PREDMETU DRUŽBA

Dr. Matjaž Duh, dr. Martina Kač Nemanič:
SPREMLJANJE RAZVOJA LIKOVNE USTVARJALNOSTI PRI POUKU GRAFIČNEGA OBLIKOVANJA

Dr. Janja Batič:
LIKOVNA UMETNOST V SLIKANICAH

Eva Župan:
DOMIŠLJIJA PROTI ZNANJU

Dr. Sonja Čotar Konrad:
VLOGA VZGOJITELJICE PRI OPOLNOMOČENJU FUNKCIONALNOSTI DRUŽINE PREDŠOLSKEGA OTROKA

Mag. Mateja Šilc, dr. Majda Schmidt Krajnc:
BESEDNJAK UČENCEV Z LAŽJO MOTNJO V DUŠEVNEM RAZVOJU PRI PRIPOVEDOVANJU ZGODBE

Dr. Mirela Müller, Iva Kuprešak:
POGLEDI SREDNJEŠOLCEV NA RABO IKT V PROCESU UČENJA TUJEGA JEZIKA

Dr. Katja Depolli Steiner:
TIPOLOGIJA PEDAGOŠKIH PREPRIČANJ ŠTUDENTOV PEDAGOŠKIH SMERI

Tjaša Strniša, dr. Mojca Juriševič:
RAZVOJ STROKOVNE SAMOPODOBE SPECIALNIH IN REHABILITACIJSKIH PEDAGOGOV

Dr. Jelena Maksimović, Jelena Osmanović:
VLOGA IN UČINKOVITOST METODOLOŠKEGA IZOBRAŽEVANJA ZA REFLEKTIVNE PRAKSE

Get Acrobat Reader
  Vsebina številke 1 letnika 33 v PDF obliki
Vsebina in povzetki
  Celotna vsebina številke 1 letnika 33 v PDF obliki
Celotna vsebina številke 1, letnika 33, 2018

Spletne strani postavlja in vzdržuje: Boštjan Blažič, marec 2020