Pedagoška obzorja d.o.o. 
 Belokranjska cesta 52 
 8000 Novo mesto 
 Id. št. za DDV: SI46332715
  Novo mesto – srednjeveški Breg

Predstavitev revije Vsebine izdanih letnikov od letnika 9 naprej Indeks objavljenih člankov po avtorjih Navodila za sodelavce Naročanje revije

2023, letnik 38 2022, letnik 37 2021, letnik 36 2020, letnik 35 2019, letnik 34 2018, letnik 33 2017, letnik 33 2016, letnik 31 Starejši letniki 2011-2015 Starejši letniki 2006-2010 Starejši letniki 2001-2005 Starejši letniki 1995-2000 Pošljite nam elektronsko sporočilo  


2019, letnik 34, številka 2

VSEBINA

Dr. Martina Mejak, dr. Vida Udovič Medved:
VLOGA VZGOJITELJA PRI RAZVIJANJU OTROKOVE SPORAZUMEVALNE ZMOŽNOSTI

Dr. Maja Hmelak, Ksenija Breg:
VKLJUČEVANJE GOZDNE PEDAGOGIKE V VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO DELO JAVNIH VRTCEV

Jasmina Oblak, dr. Miran Lavrič:
PERCEPCIJE PREDMETA DOMOVINSKA IN DRŽAVLJANSKA KULTURA TER ETIKA

Dr. Janja Batič:
HOSPITIRANJE ŠTUDENTOV RAZREDNEGA POUKA PRI URAH LIKOVNE UMETNOSTI

Dr. Maja Matrić, dr. Matjaž Duh:
UČITELJEVA PERCEPCIJA NADARJENIH IN TALENTIRANIH UČENCEV TER UČENCEV Z VEDENJSKIMI MOTNJAMI

Dr. Melita Puklek Levpušček, Klara Šurla:
SOCIALNA ANKSIOZNOST, MOTEČI DEJAVNIKI IN VSILJIVE MISLI DIJAKOV PRI USTNEM OCENJEVANJU

Dr. Nazmi Xhomara, dr. Lazar Stošić, dr. Łukasz Tomczyk:
SKUPINSKO DELO IN VPLIV ZNANJA, PRIDOBLJENEGA V PRAKSI, NA DOSEŽKE ŠTUDENTOV

Dr. Jana Majerčíková, mag. Barbora Petrů Puhrová:
UČNE ASPIRACIJE UČENCEV IN ZAZNAN VPLIV NJIHOVIH STARŠE

Get Acrobat Reader
  UDK, ključne besede in kratki povzetki številke 2 letnika 34
Vsebina in kratki povzetki člankov
  Celotna vsebina številke 2 letnika 34
Celotna vsebina številke 2, letnika 34, 2019

Spletne strani postavlja in vzdržuje: Boštjan Blažič, avgust 2021