Pedagoška obzorja d.o.o. 
 Belokranjska cesta 52 
 8000 Novo mesto 
 Id. št. za DDV: SI46332715
  Novo mesto – srednjeveški Breg

Predstavitev revije Vsebine izdanih letnikov od letnika 9 naprej Indeks objavljenih člankov po avtorjih Navodila za sodelavce Naročanje revije

2023, letnik 38 2022, letnik 37 2021, letnik 36 2020, letnik 35 2019, letnik 34 2018, letnik 33 2017, letnik 33 2016, letnik 31 Starejši letniki 2011-2015 Starejši letniki 2006-2010 Starejši letniki 2001-2005 Starejši letniki 1995-2000 Pošljite nam elektronsko sporočilo  


2019, letnik 34, številka 3-4

VSEBINA

Dr. Vedrana Sember, dr. Marjeta Kovač, dr. Gregor Starc, dr. Gregor Jurak:
POVEZANOST GIBALNE DEJAVNOSTI IN UČNEGA USPEHA SLOVENSKIH OTROK

Dr. Sanela Mešinović:
UČENJE Z ODKRIVANJEM PRI POUKU GEOMETRIJE V OSNOVNI ŠOLI

Dr. Erna Žgur, Anja Vidmar, dr. Janez Jerman:
MATEMATIČNE PREDSTAVE UČENCEV Z INTELEKTUALNIMI IN GIBALNIMI PRIMANJKLJAJI

Dr. Renata Jukić, Ana Mirosavljević:
KAKOVOSTNO POUČEVANJE NA PODROČJU NARAVOSLOVJA

Maruša Mavrič:
DIDAKTIČNA NAČELA POUČEVANJA GLASBE V PEDAGOGIKI MONTESSORI

Dr. Aleksandra Šindić, dr. Tamara Pribišev Beleslin, mag. Darko Ratković:
VKLJUČEVANJE UMETNIŠKIH IZRAZNIH SREDSTEV V UČNO OKOLJE PREDŠOLSKIH OTROK

Tanja Kosmač Zalašček:
VLOGA UMETNOSTNIH DEJAVNOSTI V OTROŠKIH ODDELKIH SLOVENSKIH BOLNIŠNIC

Ana Bukovec Krenn:
POMEN PROSTE IGRE V PREDŠOLSKEM OBDOBJU ZA SPODBUJANJE EMOCIONALNEGA RAZVOJA OTROK

Dr. Janez Krek, Lana Klopčič:
AVTORITETA UČITELJA IN VZGOJNA VLOGA RAZREDNEGA UČITELJA V KONTEKSTU PERMISIVNOSTI

Dr. Nikola Mijanović, dr. Katarina Todorović, mag. Milena Krtolica:
KAKO ZAZNAVAJO UČITELJEVE LASTNOSTI UČENCI, NJIHOVI STARŠI IN UČITELJI

Dr. Alenka Divjak:
SLOVENSKI PEDAGOŠKI TISK: JEZIKOVNE RAZMERE V PRIMORSKEM ŠOLSTVU 1861-1914

Dr. Milica Andevski, mag. Tatjana Maletaški, dr. Branislav Banić:
ODGOVORNOST ZA PRIHODNOST - TRAJNOSTNI RAZVOJ Z VIDIKA ŠTUDENTOV

Get Acrobat Reader
  UDK, ključne besede in kratki povzetki številke 3-4 letnika 34
Vsebina in kratki povzetki člankov
  Celotna vsebina številke 3-4 letnika 34
Celotna vsebina številke 3-4, letnika 34, 2019

Spletne strani postavlja in vzdržuje: Boštjan Blažič, avgust 2021