Pedagoška obzorja d.o.o. 
 Belokranjska cesta 52 
 8000 Novo mesto 
 Id. št. za DDV: SI46332715
  Novo mesto – srednjeveški Breg

Predstavitev revije Vsebine izdanih letnikov od letnika 9 naprej Indeks objavljenih člankov po avtorjih Navodila za sodelavce Naročanje revije

2023, letnik 38 2022, letnik 37 2021, letnik 36 2020, letnik 35 2019, letnik 34 2018, letnik 33 2017, letnik 33 2016, letnik 31 Starejši letniki 2011-2015 Starejši letniki 2006-2010 Starejši letniki 2001-2005 Starejši letniki 1995-2000 Pošljite nam elektronsko sporočilo  


2020, letnik 35, številka 1

VSEBINA

Maruša Loboda, Nika Bedek, Urška Žerak, dr. Mojca Juriševič, dr. Janez Vogrinc:
STALIŠČA ŠTUDENTOV PEDAGOŠKIH SMERI DO NADARJENIH IN NJIHOVEGA IZOBRAŽEVANJA

Dr. Tatjana Devjak, dr. Vesna Podgornik, dr. Sanja Berčnik, dr. Janez Vogrinc:
POMEN POZITIVNE KLIME ZA IZVAJANJE SAMOEVALVACIJE V VRTCU

Dr. Bojana Perić Prkosovački, mag. Milica Popović Stijačić, dr. Nina Brkić Jovanović:
VPLIV UČNIH DELAVNIC NA POUK IN UČENJE

Dr. Dubravka Kuščević, dr. Marija Brajčić, Nikolina Tomašević:
MEDKULTURNOST PRI POUKU - UČENČEVE PREFERENCE LIKOVNIH DEL

Dr. Jernej Kovač, Ljiljana Radovanović, dr. Marija Javornik Krečič:
VKLJUČEVANJE ŠOLSKIH SVETOVALNIH DELAVCEV V RAZLIČNE OBLIKE SUPERVIZIJE

Dr. Mija Marija Klemenčič Rozman, dr. Olga Poljšak Škraban:
KONTEKSTUALNO OBČUTLJIVI PROCESI PARTNERSTVA MED ŠOLO IN DRUŽINO

Dr. Sonja Pečjak, dr. Tina Pirc:
FAZANIRANJE DIJAKOV NOVINCEV Z VIDIKA SPOLA FAZANERJEV

Dr. Milena Kramar Zupan, dr. Karmen Erjavec:
KOMPETENCE IN POTREBE PO IZOBRAŽEVANJU DIREKTORJEV SLOVENSKIH BOLNIŠNIC

Dr. Olexandra Dubaseniuk, dr. Alexander Voznyuk, dr. Oksana Samoilenko:
KAKOVOST IZOBRAŽEVANJA - UKRAJINSKE IZKUŠNJE

Get Acrobat Reader
  UDK, ključne besede in kratki povzetki številke 1 letnika 35
Vsebina in kratki povzetki člankov
  Celotna vsebina številke 1 letnika 35
Celotna vsebina številke 1, letnika 35, 2020

Spletne strani postavlja in vzdržuje: Boštjan Blažič, februar 2022