Pedagoška obzorja d.o.o. 
 Belokranjska cesta 52 
 8000 Novo mesto 
 Id. št. za DDV: SI46332715
  Novo mesto – srednjeveški Breg

Predstavitev revije Vsebine izdanih letnikov od letnika 9 naprej Indeks objavljenih člankov po avtorjih Navodila za sodelavce Naročanje revije

2022, letnik 37 2021, letnik 36 2020, letnik 35 2019, letnik 34 2018, letnik 33 2017, letnik 33 2016, letnik 31 Starejši letniki 2011-2015 Starejši letniki 2006-2010 Starejši letniki 2001-2005 Starejši letniki 1995-2000 Pošljite nam elektronsko sporočilo  


2020, letnik 35, številka 3-4

VSEBINA

Dr. Alenka Lipovec, Jasmina Ferme:
DOKONČEVANJE - POMEMBNA POSREDNA KARAKTERISTIKA MATEMATIČNIH DOMAČIH NALOG

Dr. Ljerka Jukić Matić, Diana Moslavac Bičvić, Mia Filipov:
ZNAČILNOSTI UČINKOVITEGA POUČEVANJA MATEMATIKE

Dr. Alja Lipavic Oštir, Katarina Tibaut:
RAZNOLIKOST RELACIJ NA JEZIKOVNIH REPERTOARJIH PETOŠOLCEV

Tjaša Drovenik Adamec, dr. Marjan Blažič, dr. Bojan Kovačič:
VPLIV DEJAVNIKOV NA RAZVOJ IZJEMNEGA GLASBENEGA TALENTA - ŠTUDIJA PRIMERA

Dr. Jelena Maksimović, dr. Zoran Stanković, Jelena Osmanović:
UPORABA DIDAKTIČNIH MODELOV - VIDIK UČITELJEV IN UČENCEV

Dr. Larysa Zaitseva, dr. Maxym Lukianchykov:
TEHNOLOŠKI PRISTOP K OBLIKOVANJU MATEMATIČNE KOMPETENCE PRI PREDŠOLSKIH OTROCIH

Dr. Jana Krivec, Tjaša Popovič:
VPLIV INTERAKCIJE IN VZGOJNEGA STILA NA KONCENTRACIJO PREDŠOLSKIH OTROK

Dr. Zlatka Cugmas, Janja Perko, dr. Mateja Pšunder:
OBČUTLJIVOST ZA OTROKOVE POTREBE PRI MAMAH DVEH GENERACIJ

Dr. Alenka Tratnik, Anja Vidmar:
ŠTUDENT DEMONSTRATOR KOT SOUSTVARJALEC PEDAGOŠKEGA PROCESA V VISOKEM ŠOLSTVU

Dr. Maja Hmelak, Aljoša Rudaš, dr. Jurka Lepičnik Vodopivec:
VKLJUČEVANJE ŠTUDENTOV V RAZVOJ INOVATIVNIH IZOBRAŽEVALNIH MODELOV

Dr. Mirela Müller, Vlasta Svalina:
UČINKOVITOST SISTEMA MOODLE PRI PRIDOBIVANJU AKADEMSKIH VEŠČIN ŠTUDENTOV

Dr. Polona Gradišek, dr. Katarina Habe:
POKLICNO POSLANSTVO - POMEMBEN NAPOVEDNIK ZADOVOLJSTVA PRI DELU VISOKOŠOLSKIH UČITELJEV

Get Acrobat Reader
  UDK, ključne besede in kratki povzetki številke 3-4 letnika 35
Vsebina in kratki povzetki člankov
  Celotna vsebina številke 3-4 letnika 35
Celotna vsebina številke 3-4, letnika 35, 2020

Spletne strani postavlja in vzdržuje: Boštjan Blažič, februar 2022