Pedagoška obzorja d.o.o. 
 Belokranjska cesta 52 
 8000 Novo mesto 
 Id. št. za DDV: SI46332715
  Novo mesto – srednjeveški Breg

Predstavitev revije Vsebine izdanih letnikov od letnika 9 naprej Indeks objavljenih člankov po avtorjih Navodila za sodelavce Naročanje revije

2023, letnik 38 2022, letnik 37 2021, letnik 36 2020, letnik 35 2019, letnik 34 2018, letnik 33 2017, letnik 33 2016, letnik 31 Starejši letniki 2011-2015 Starejši letniki 2006-2010 Starejši letniki 2001-2005 Starejši letniki 1995-2000 Pošljite nam elektronsko sporočilo  


2021, letnik 36, številka 2

VSEBINA

Dr. Janja Batič:
POUČEVANJE LIKOVNE UMETNOSTI NA DALJAVO

Dr. Bojan Kovačič, dr. Marjan Blažič, Katja Sevšek, dr. Marta Licardo:
LATENTNE DIMENZIJE FOLKLORNE DEJAVNOSTI V ŠOLAH S POSEBNIM PROGRAMOM

Dr. Nina Krmac:
O AVTOETNOGRAFIJI IN NJENI VLOGI NA PEDAGOŠKEM PODROČJU

Dr. Jelisaveta Šafranj, dr. Aleksandra Gojkov Rajić, mag. Vesna Bulatović:
MOTIVACIJA ZA KOMUNIKACIJO V TUJEM JEZIKU

Mojca Dolinar, dr. Borut Likar:
INOVATIVNOST IN PODJETNOST NA OSNOVNI ŠOLI - POT ZA DOSEGO VRHA "BLOOMOVE PIRAMIDE"

Dr. Aksinja Kermauner, Darjan Žagar, dr. Danijela Lahe:
SOCIALNA PREPOZNAVNOST OSEB Z OKVARO VIDA

Monika Sadar, dr. Karmen Erjavec:
ZDRAVSTVENA PISMENOST MED SLOVENSKIMI SREDNJEŠOLCI

Dr. Marija Javornik Krečič, dr. Milena Ivanuš Grmek:
POJMOVANJE UČENJA PRI ŠTUDENTIH - BODOČIH PEDAGOŠKIH DELAVCIH V TREH DRŽAVAH

Dr. Robert Potočnik, dr. Iztok Devetak:
RAZUMEVANJA POJMOV O MATERIALIH UMETNIŠKIH SLIK PRI PRIHODNJIH UČITELJIH

Get Acrobat Reader
  UDK, ključne besede in kratki povzetki številke 2 letnika 36
Vsebina in kratki povzetki člankov
  Celotna vsebina številke 2 letnika 36
Celotna vsebina številke 2, letnika 36, 2021

Spletne strani postavlja in vzdržuje: Boštjan Blažič, september 2021