Pedagoška obzorja d.o.o. 
 Belokranjska cesta 52 
 8000 Novo mesto 
 Id. št. za DDV: SI46332715
  Novo mesto – srednjeveški Breg

Predstavitev revije Vsebine izdanih letnikov od letnika 9 naprej Indeks objavljenih člankov po avtorjih Navodila za sodelavce Naročanje revije

2023, letnik 38 2022, letnik 37 2021, letnik 36 2020, letnik 35 2019, letnik 34 2018, letnik 33 2017, letnik 33 2016, letnik 31 Starejši letniki 2011-2015 Starejši letniki 2006-2010 Starejši letniki 2001-2005 Starejši letniki 1995-2000 Pošljite nam elektronsko sporočilo  


2021, letnik 36, številka 3-4

VSEBINA

Dr. Karmen Drljić, dr. Vanja Riccarda Kiswarday:
PREPLETENOST REZILIENTNOSTI IN INKLUZIVNIH KOMPETENC BODOČIH UČITELJEV

Urša Repič, dr. Vlasta Hus:
OKOLJU PRIJAZNO VEDENJE BODOČIH UČITELJEV RAZREDNEGA POUKA

Dr. Erich Petlák:
SAMOREFLEKSIJA KOT OSNOVA UČITELJEVEGA DELA

Dr. Višnja Vekić-Kljaić, Janja Lučić:
REFLEKSIJA V IZPOPOLNJEVANJU UČITELJEV REFLEKSIVNE PRAKSE

Dr. Alenka Žbogar:
(META)KOGNITIVNO-KRITIČNO ŠOLSKO BRANJE KNJIŽEVNOSTI

Dr. Mihaela Brumen, Blaž Kavčič, dr. Matjaž Duh:
POUK LIKOVNE UMETNOSTI V ANGLEŠČINI PRI TRETJEŠOLCIH

Dr. Zrinka Šimunović:
E-UČENJE V GLASBENEM IZOBRAŽEVANJU

Dr. Blaženka Bačlija Sušić, dr. Diana Olčar:
EMOCIONALNA EKSPRESIVNOST GLASBE - PERCEPCIJA ŠTUDENTOV

Dr. Dušan Perić, dr. Svetlana Lazić, dr. Mirjana Matović:
POPULARNA GLASBA PRI OBLIKOVANJU DRUŽBENIH IN KULTURNIH VREDNOT MLADIH

Dr. Helena Smrtnik Vitulić, Katja Rojnik:
IZKUŠNJE UČENCEV S CEREBRALNO PARALIZO V VEČINSKIH OSNOVNIH ŠOLAH

Dr. Snježana Dubovicki, dr. Tomislav Topolovčan:
METODOLOŠKI PRISTOPI VKLJUČEVANJA ŠTUDENTOV S POSEBNIMI POTREBAMI

Dr. Ljiljana Leskovic, dr. Karmen Erjavec:
DOJEMANJE KOGNITIVNE IGRE PRI STAREJŠIH MED EPIDEMIJO COVIDA-19

Mag. Anita Zenuni, dr. Ljupčo Kevereski:
VPLIV VEČDIMENZIONALNIH MISELNIH PROCESOV NA UČNE DOSEŽKE

Get Acrobat Reader
  UDK, ključne besede in kratki povzetki številke 1 letnika 36
Vsebina in kratki povzetki člankov
  Celotna vsebina dvojne številke 3-4 letnika 36
Celotna vsebina dvojne številke 3-4, letnika 36, 2021

Spletne strani postavlja in vzdržuje: Boštjan Blažič, december 2021